Zoeken

Innovatief systeem wijst snelste route naar A12

ZOETERMEER-Een innovatief systeem toont automobilisten bij Zoetermeer welke route zij het beste naar de A12 kunnen nemen. Borden boven de weg geven daartoe aan langs welke route de reistijd het kortst is. De combinatie van nieuwe inwinnings- en bewerkingstechnieken zorgt voor zeer betrouwbare voorspellingen.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

Het systeem moet helpen bij het verminderen van de files op de A12 én moet de doorstroming in Zoetermeer verbeteren. Behalve boven de weg, is de actuele verkeerssituatie rond Zoetermeer ook zien op www.zoetermeer.nl of www.haaglanden.nl en te horen in de verkeersbulletins van Radio West. Het nieuwe systeem en de website zijn maandag 13 december officieel in gebruik gesteld door de Zoetermeerse wethouder Edo Haan, portefeuillehouder verkeer van Stadsgewest Haaglanden Bruno Bruins en de Zuidhollandse gedeputeerde voor onder meer verkeer Jeltje van Nieuwenhoven.

 

De A12 tussen Den Haag en Gouda is één van de meest filegevoelige trajecten in Zuid-Holland. Om de problemen te verminderen, is het plan om zogenaamde benuttingsmaatregelen te nemen. Hierdoor moet de capaciteit van de weg toenemen, zonder dat er op grote schaal nieuwbouw hoeft plaats te vinden. Dit gebeurt onder de noemer van het project De A12 vernieuwd op weg, waarin het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie en het Stadsgewest Haaglanden samenwerken.

 

Eén van de onderdelen van dit project is het nieuwe systeem dat nu in Zoetermeer onder de naam SWIFT (Smart Way to Inform on Flows of Traffic) in gebruik is genomen. SWIFT richt zich op verkeer dat via de ring rond Zoetermeer in de richting van de A12 rijdt. Automobilisten kunnen daarvoor verschillende routes kiezen. Vanuit het noordelijk deel van de stad kan men via een oostelijke of westelijke route op de A12 komen. Welke van de twee het gunstigst is, hangt af van de reistijd op de toevoerroute en de eventuele congestie op de A12. In het zuidelijk deel van de stad zijn er eveneens twee toevoerroutes, maar de gemeente geeft er de voorkeur aan dat er hier slechts één van wordt gebruikt. Daarnaast zijn er binnen de gemeentegrenzen een tweetal P+R-terreinen, van waaruit het mogelijk is om per trein verder te reizen richting Den Haag.

 

De gegevens om een reistijdvoorspelling te maken zijn afkomstig van de verkeersregelinstallaties op straat. Daarnaast wordt het verkeer gevolgd met cameras. Met de beelden van de camera is het mogelijk om uit te rekenen hoelang het duurt om van het ene naar het andere punt te komen. Autos worden overigens niet herkenbaar in beeld gebracht zodat de privacy geen gevaar loopt. De gegevens van de verkeerslichten in combinatie met de camerabeelden worden gebruikt om de reistijd in minuten te voorspellen. Het systeem houdt daarbij ook rekening met wat er in het verleden is gebeurd en zal daardoor in de loop der tijd een steeds nauwkeuriger voorspelling kunnen geven.

 

De borden van het SWIFT-systeem zien er uit als gewone bewegwijzeringsborden: blauw met witte letters. Als uitbreiding op een gewoon bord, is op de SWIFT-borden ruimte gereserveerd voor een telkens wisselende tekst. In principe komt hier de reistijd over de verschillende routes naar Den Haag te staan, maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld te melden dat er rekening moet worden gehouden met mist, gladheid of een omleiding door een wegopbreking. De informatie is ook op de websites van Haaglanden en Zoetermeer te zien en via de Verkeersinformatiedienst te horen op Radio West.

 

Het nieuwe systeem is ontwikkeld door Vialis Verkeer & Mobiliteit in opdracht van de regio Haaglanden en de gemeente Zoetermeer. Rijkswaterstaat nam een belangrijk deel van de projectkosten voor haar rekening in het kader van het project De A12 vernieuwd op weg. Vialis is één van de ongeveer 150 ondernemingen van VolkerWessels en bestaat uit Vialis Verkeer & Mobiliteit bv, Vialis NMA Railsystems bv en Vialis NMA Railway Signalling. VolkerWessels is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beheren van bouwprojecten. Vialis richt zich op het integreren, optimaliseren en managen van verkeersstromen in alle modaliteiten. Vialis is tevens uitgever van Matrix, vakblad voor verkeer en vervoer.