Zoeken

Internationale vakjury nomineert VIMS voor Innovation Award

Met het innovatieve Internet management systeem van Vialis overziet de wegbeheerder vanachter het buro alle apparatuur op straat. VIMS combineert systeemmonitoring en beheersfunctionaliteiten met systeem onderhoudsservice. Via een uiterst toegangelijke gebruikersinterface integreert VIMS administartieve afhandeling en on-line informatie van straat.

VIMS_0.jpg
VIMS_0.jpg

Dankzij VIMS kan het beheer van alle typen systemen, zoals verkeersregelinstallaties, parkeerautomaten of gladheidsmeldsystemen, indien gewenst volledig of gedeeltelijk aan Vialis worden overgedragen. Vialis observeert de aan de VIMS-centrale gekoppelde apparatuur dan continu en reageert direct op eventuele storingen. VIMS heeft naast een beheer- ook een monitoring-functie voor wegbeheerder: via een webinterface zijn informatie over installaties, storingsoverzichten en statistieken beschikbaar.

 

Uit rond de 50 inzendingen uit binnen- en buitenland is onder andere VIMS van Vialis genomineerd voor de Innovation Award, een initiatief van Intertraffic. De jury, die goed te spreken was over de kwaliteit van de inzendingen, wordt gevormd door juryvoorzitter de heer Prof. Dr. Ing. I.A. Hansen (Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen TU Delft, Nederland) en de juryleden Prof A. Broggi (Intelligent Transportation Systems Council, Universiteit van Parma, Italië), de heer Ir. H. Luikens (Hoofdingenieur-Directeur Ministerie Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat AVV, Nederland) de heer F.C.M. Wegman (Directeur SWOV Nederland) en de heer D. Crawford (redacteur ITS International, Route One Publishing Ldt, Groot Brittannië).