Zoeken

iVRI legt de basis voor de toekomst

‘We staan vlak voor een grote uitrol van iVRI-use cases in 2018. Volgend jaar rond deze tijd, hoop ik dat de eerste voordelen van de iVRI door de weggebruikers worden ervaren.’ Hiermee schetste Robin van Haasteren, directeur New Business en Marketing bij Koninklijke VolkerWessels onderneming Vialis de laatste stand van zaken rond de iVRI op 23 november, de tweede beursdag van Verkeer, Mobiliteit en Parkeren in Houten.

VMP_Robin.jpg
VMP_Robin.jpg

In een zaal met circa 100 toehoorders zijn er precies twee mensen voor wie de iVRI al ‘gesneden koek’ is. De anderen worden door Van Haasteren bijgepraat over het programma Talking Traffic in het algemeen en over de iVRI in het bijzonder.

In het kort: Talking Traffic is in drie clusters opgebouwd en in de pakketten op de markt gebracht: de ombouw van in eerste instantie de belangrijkste VRI’s naar iVRI’s, het ophalen en verrijken van data uit de iVRI’s en deze weggebruikersdata vertalen naar individuele informatie door informatiediensten via serviceproviders.

Met de inwerkingtreding van de iVRI wordt de traditionele lusdetectie (communicatie voertuig-VRI) ‘opgeschaald’ naar directe communicatie van en naar de weggebruiker (auto, fiets en voetganger). Dit betekent dat er meerdere data en databronnen worden ontsloten, waarmee je via individuele informatie beter kunt regelen en op termijn ook kunt voorspellen. Bovendien is de iVRI hiermee klaar voor communicatie met het zelfrijdend voertuig.

iVRI.jpg

Naast alle voordelen in het verschiet, noemt van Haasteren ook een aantal aandachtspunten gedurende het iVRI-ontwikkeltraject. Zo is meer inzicht gewenst in configuraties in de hele keten, wordt de techniek steeds complexer en zijn er nog vraagstukken rond verantwoordelijkheid, privacy en informatiebeveiliging.

‘De techniek wordt nu vooral getest. Voornamelijk in de vorm van pilots. Voorbeelden van use cases zijn ten slotte: de time to green-app die Vialis samen met Infoplaza ontwikkelde (november 2016). 

Een time to green-app met snelheidsadvies voor het vrachtverkeer rond Schiphol (samenwerking meerdere partijen), een proef met prioriteit bij door verkeerslichten geregelde kruispunten met een zelfrijdende bus op het Zuidtangent-traject. De eerste marktwaardige toepassing is die van de Schwung-app waarmee fietsers zich kenbaar maken aan de VRI en zo versneld groen krijgen.

Binnen Talking Traffic zijn al diverse use cases bedacht, waarbij weggebruikers op de nieuwe wijze worden geïnformeerd, prioriteit krijgen en verkeersstromen verder worden geoptimaliseerd. Vervolgstappen hierop zijn: het digitaliseren van venstertijden en milieuzones voor vrachtverkeer. Ook in het openbaar vervoer zijn nog verbeteringen denkbaar, zoals het registreren van het aantal wachtende bij de volgende halte. Maar ook kunnen hulpdiensten geholpen worden met ‘glijdend’ rijden, wat voor sommige patiënten een hogere prioriteit heeft dan snelheid.

Daarnaast zullen er in de toekomst meerdere bronnen gekoppeld kunnen worden zoals Buienradar. Kortom, zegt van Haasteren: ‘We hebben nu een basisset aan uses cases, maar met nieuwe data en informatiebronnen gaan we nog meer use cases en toepassingen genereren. Op dit vlak geldt: ’The sky is the limit’.