Zoeken

KEMA-certificaat voor ViTrac

De ViTrac, de intelligente verkeersregelinstallatie van Vialis, heeft als eerste VRI van Nederland de klimaat- en veiligheidskeuringen van de KEMA doorstaan. De ViTrac bleek bestand tegen barre weersomstandigheden, zoals slagregens, extreme temperaturen en zandstormen en is ook 'veilig' verklaard. Zowel voor het verkeer als voor de onderhoudstechnicus.

180px_Vialis-TPA 25_vrij_0.jpg
180px_Vialis-TPA 25_vrij_0.jpg

Voordat het KEMA-certificaat kon worden uitgereikt, is de ViTrac onderworpen aan een uitgebreide reeks klimaat- en veiligheidsproeven.

 

De Europese norm HD638-S1 vormde hierbij voor de KEMA het vertrekpunt. Deze norm schrijft onder meer voor dat een verkeersregelautomaat bestand moet zijn tegen extreme temperaturen. In een klimaatkamer is de ViTrac daarom 16 uur onder een temperatuur van -25˚C gebracht en vervolgens opgestart. Daarna is gekeken of het systeem bij 55˚C nog goed functioneerde.

Ook trillingen of wateroverlast mogen een verkeersregelautomaat niet van slag brengen. Als onderdeel van de test is de ViTrac zes uur lang door elkaar geschud in verschillende richtingen met verschillende frequenties. Om vast te kunnen stellen of de ViTrac 'waterproof' is, werden de deuren van de kast geopend, waarna met een douche langdurig in de kast werd gespoten.

 

Een stofproef vormde het slotstuk van de reeks klimaatproeven. De ViTrac werd geplaatst in een ruimte waarin acht uur lang talkpoeder werd rondgeblazen. Bekeken is of het poeder kortsluiting veroorzaakte.

 

De overige proeven van de KEMA hadden betrekking op elektriciteit en veiligheid. Aan de hand van EMC-testen moest blijken of de automaat voor de onderhoudstechnicus 100 procent veilig is om aan te werken. Daarnaast werd getest of de ViTrac voldoet aan de verkeersveiligheidsnorm EN-12675. Het ging hierbij om zaken als conflictbewaking, detectie van defecte lampen en reactietijden van het systeem.

 

De ViTrac doorstond zowel de klimaat- als de veiligheidsproeven, waarna Vialis het KEMA-certificaat in ontvangst mocht nemen.