Zoeken

Monitoringsproject Amsterdam uitgebreid met 85 camera's

Monitoring is een van de pijlers onder het Amsterdamse verkeersbeleid. Voor het monitoringsproject MOCO (Monitoring Corridors) levert Vialis 85 camera's en een centraal systeem waarop de data binnenkomt en wordt verwerkt.

moco.jpg
moco.jpg

De gemeente Amsterdam werkt al jaren actief aan dynamisch verkeersmanagement. Enerzijds om te zorgen voor een optimale benutting van haar wegennet, anderzijds om de reiziger beter te informeren over de actuele en toekomstige verkeerssituaties. Voor dynamisch verkeersmanagement is actuele verkeersinformatie onontbeerlijk. In een eerder stadium heeft Vialis reeds 15 camera's geleverd voor de inwinning van verkeersgegevens en een centraal systeem waarop de data binnenkomt en wordt verwerkt. De verkeersinformatie wordt onder andere gebruikt voor het berekenen van reistijden, de aansturing van DRIP's en het maken van verkeerskundige rapportages.

 

De gemeente Amsterdam was dermate tevreden over de kwaliteit van de verkeersinformatie, dat zij Vialis opdracht heeft gegeven om alle S-wegen naar de A10 van camera's te voorzien. In totaal zullen er 85 camera's worden geplaatst.