Zoeken

Nederland toont in 2010 Europese innovatieve technologie in voertuig en langs de weg

Volgend jaar maart vindt in en rond de RAI in Amsterdam een grote demonstratie plaats waarbij innovatieve communicatietechnologieën in auto's en langs de snelweg worden getoond. Deze nieuwe technologieën maken het mogelijk om veiliger, vlotter en schoner te rijden.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

Met het winnen van een, door de Europese organisatie ERTICO uitgeschreven, tender is een taskforce onder leiding van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat er in geslaagd deze prestigieuze demonstratie "coöperatieve systemen" naar Nederland te halen. De demonstratie met als titel "i&CDrive, connecting vehicles with infrastructure" bestaat uit een vakbeurs, demonstraties en een congresprogramma en geeft een beeld van de toekomstige car-to-car en car-to-infrastructure communicatiesystemen die momenteel in Europa ontwikkeld worden. De taskforce bestaat naast Verkeer en Waterstaat, uit Vialis, Connekt/ITS Netherlands, TNO, Provincie Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, ARS T&TT, Logica, Intertraffic Amsterdam, Technolution, Peek Traffic, de gemeente Amsterdam en Amsterdam RAI.

Drie Europese projecten als uitgangspunt
De drie Europese researchprojecten waarop de demonstratie is gebaseerd, mede gefinancierd door de Europese Commissie, zijn CVIS, SAFESPOT en COOPERS.
Het CVIS project ontwerpt, ontwikkelt en test basistechnologieën die nodig zijn om auto's rechtstreeks te laten communiceren via netwerken met de weginfrastructuur. Met behulp van deze basistechnologie kunnen diverse diensten in voertuigen worden geboden voor onder andere betere verkeer- en omgevingsinformatie en begeleiding bij incidenten. Dit kan draadloos naar het voertuig gestuurd en getoond worden aan de bestuurder. In het CVIS-project levert Vialis haar bijdrage.
Bij het project SAFESPOT is het doel van het project meer inzicht te krijgen in hoe intelligente voertuigen en wegen kunnen samenwerken om een doorbraak in veilig verkeer mogelijk te maken. In het COOPERS project wordt tenslotte gewerkt aan het in het voertuig tonen van de actuele informatie van wegbeheerders die nu op sommige plaatsen boven de weg wordt getoond. Deze informatie komt in de toekomst dan beschikbaar voor alle wegen.
Voor meer info zie www.icdrive.nl