Zoeken

NS tekent contract voor onderhoud kaartverkoopautomaten

Op 24 april jl. tekenden Marina de Jongh, Manager Competence Center Ticketing NS Reizigers en Jos van Kleef van Vialis een nieuw contract voor preventief en regulier onderhoud, alsmede voor het verhelpen van storingen gedurende de komende vier jaar aan de ca. 1.200 NS-verkoopautomaten, 200 loket-balie-systemen en 400 service-/alarmzuilen. Het contract is door Vialis gewonnen na een uitgebreide, intensieve Europese aanbesteding en is een voortzetting van het contract dat 6 jaar geleden werd afgesloten en de start betekende van de Business Unit Public Transport van Vialis.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

Ook na de invoering van de OV-chipkaart blijft betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de NS-kaartverkoopautomaat van groot belang voor NS. Vialis zorgt er ook de komende jaren voor dat de kaartautomaten ‘altijd' beschikbaar zijn. Storingen worden binnen vier uur verholpen, waar en wanneer ze ook optreden.

NS en Vialis zullen de komende periode gezamenlijk optrekken om, stapsgewijs, verdere invulling te geven aan continue kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing van de dienstverlening.
De missie van NS is: Reizigers veilig, op tijd en comfortabel vervoeren via aantrekkelijke stations. De achterliggende gedachte hierbij is dat mensen zich vrij willen kunnen bewegen. Dat hoort immers bij onze samenleving. Vialis heeft als motto ‘mensen maken mobiliteit', waarbij zij partnerschappen hoog in het vaandel heeft staan. Gezien de kerngedachten van beide organisaties zal een optimalisatie van de samenwerking  voor beide partijen voordelen opleveren, hetgeen ten goede komt aan de reiziger in het openbaar vervoer.