Zoeken

Overheid terug naar kerntaken

Besparingen … we hebben het er met zijn allen over. Ook de overheid kijkt naar mogelijke kostenbesparende oplossingen. Het uitbesteden van het beheer van de infrastructuur en co-financieringen kunnen een oplossing zijn, maar wordt de reiziger daar ook blij van? Is het mogelijk een blijvend goede kwaliteit te garanderen en durft de overheid deze taken wel uit te besteden? Overheid en markt spraken op uitnodiging van Vialis over de voor- en nadelen.

RMBVIA TO Maastricht FC.jpg

Loslaten

De overheid zal los moeten durven laten, maar zolang de markt geen winstkansen ziet, zal zij niet staan te springen voor het overnemen van taken. De markt is daarnaast wel bezig met het overnemen van zuivere verkeersmanagementtaken, echter de volledige verantwoordelijkheid nemen lijkt nog ver weg en organisatorisch complex. Een goede samenwerking opzoeken en elkaar wederzijds vertrouwen geven, lijkt de meest voor de hand liggende oplossing te zijn, waarbij je vooraf niet het eindresultaat definieert, maar de tussenliggende stappen.
Meer weten?

Terugtredende overheid

Vialis is van mening dat door de focus op kerntaken van de overheid en de schaalgrootte die marktpartijen kunnen bereiken, de taken voor operationeel verkeersmanagement en technisch/functioneel beheer prima bij de markt kunnen worden neergelegd. De verantwoordelijkheid zal echter altijd bij de overheid liggen.