Zoeken

'Per rijstrook uit de file' op A9 - Vialis Traffic voert pilot uit

'FileProof' is een programma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat zich inzet voor de aanpak van de files op korte termijn, ter betering van de bereikbaarheid. Uit drieduizend ideeën zijn veertig projecten geselecteerd waaronder "Per rijstrook uit de file".

180px_IMG_2781_foto_A9_2_0.JPG
180px_IMG_2781_foto_A9_2_0.JPG

Dit is een maatregel om de verkeersafwikkeling te verhogen op plaatsen waar een 'bottleneck' ontstaat door de samenvoeging van een aantal rijstroken op de rijbaan tot één rijstrook. Het gaat om tijdelijke situaties waarbij door wegwerkzaamheden of door een incident slechts één rijstrook beschikbaar is.

 

Dit concept onderscheidt zich van het ritsen door het beurtelings per rijstrook invoegen van een groep motorvoertuigen. Uit een eerste proef op een testbaan onder begeleiding van weginspecteurs blijkt dat met dit concept 200 motorvoertuigen meer per uur de bottleneck kunnen passeren.

 

Voor de verdere ontwikkeling van dit concept heeft Vialis Traffic voor Rijkswaterstaat een project- en pilotvoorstel gedaan om deze maatregel duidelijk zichtbaar te maken voor de weggebruikers. Aangezien het om incidentele files gaat, is gekozen voor een tijdelijke verkeersregelinstallatie. Het voorstel heeft geresulteerd in de opdracht een pilot uit te voeren op rijksweg A9.


De pilot zal inzichtelijk maken in welke mate deze maatregel kan bijdragen aan de vermindering van files. De resultaten van deze proef worden in november verwacht.