Zoeken

Pilot Trucknavigatie Drenthe leidt tot leefbaarheid en veiligheid

Vrachtverkeer weghouden van wegen waar het, gezien hun afmetingen, niet past of het uit oogpunt van leefbaarheid of veiligheid niet wenselijk is. Het kan, zo is gebleken uit een proef met trucknavigatie in Drenthe. Tijdens een pilot in de provincie Drenthe is een navigatiesysteem getest dat rekening houdt met de belangen van zowel de transportsector als de wegbeheerders. Er komen steeds meer navigatiesystemen op de markt die rekening houden met de specifieke kenmerken van vrachtauto's. Toch sturen navigatiesystemen vrachtauto's nog regelmatig door straten waar ze gezien hun afmetingen niet passen of waar ze uit oogpunt van leefbaarheid of veiligheid niet gewenst zijn. Het initiatief tot de pilot werd genomen met als doel wegbeheerders invloed op de routeadviezen te geven, zonder dat vervoerders te maken krijgen met hogere kosten. Vialis maakt het mogelijk milieu-informatie toe te voegen aan de route-adviezen die via deze navigatiesystemen worden gegeven. Door specifieke tijdblokken in het navigatiesysteem op te nemen is het zelfs mogelijk milieuvriendelijke routes en milieuzones - met de beperkingen voor het beroepsvervoer die daarmee gepaard gaan - door te voeren op tijdstippen waarop dat werkelijk nodig is. Bijzonder aan genoemde pilot is dat de wegbeheerders delen van het wegennet kunnen aanwijzen waar vrachtauto's ongewenst zijn uit oogpunt van veiligheid of leefbaarheid. Met de systemen van Vialis kan hier flexibel in de tijd mee worden omgegaan.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

Zo is het bijvoorbeeld met EnViVer, het milieu-simulatiemodel van Vialis, mogelijk exact te berekenen welke effecten verkeersmaatregelen op de uitstoot van schadelijke stoffen hebben. Op basis hiervan kunnen maatregelen voor het doorgaande (vracht)verkeer worden getroffen. Continue, maar ook op ad-hoc-basis. Ook maakt Vialis het mogelijk om wegen met veel vrachtverkeer - een van de grootste vervuilers - te voorzien van een verkeersregeling dat vrachtverkeer prioriteert, zodat dit beter kan doorstromen. Op basis van (versleutelde) kentekenregistratie kan doorgaand vrachtverkeer niet door, maar om de stad worden geleid.

Bovengenoemde pilot is een gezamenlijk project van alle wegbeheerders in Drenthe, Andes (leverancier van routeplanners en cartografische diensten), TLN (Transport en Logistiek Nederland), verladersorganisatie EVO en kennisplatform CROW. De uitkomsten van de proef zijn terug te vinden op de website van het CROW (het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). De deelnemende organisaties adviseren dat de pilot een landelijk vervolg krijgt waarbij alle belanghebbenden (overheden, transportsector en navigatiesector) betrokken worden. Het onderzoeksrapport is te downloaden via www.crow.nl.