Zoeken

Project A2 Hooggelegen: nieuwe westelijke parallelrijbaan open voor het verkeer

Sinds het weekend van 10 en 11 oktober rijdt het autoverkeer van Amsterdam naar Utrecht / 's-Hertogenbosch over de nieuwe westelijke parallelrijbaan van de A2. Vanaf Hooggelegen tot Oudenrijn is een volgende fase in het project A2 Hooggelegen in gebruik genomen.

Hooggelegen01_1.JPG
Hooggelegen01_1.JPG

Verder  is het zuidelijke dek van het knooppunt Hooggelegen gereed en is De Meernbrug (de brug over het Amsterdam-Rijn kanaal)  75 cm omhoog gebracht. Hierdoor wordt het vaarverkeer niet gehinderd wanneer de brug aan de onderzijde wordt geconserveerd. Na de conserveringswerkzaamheden wordt de brug op de juiste hoogte geplaatst, zodat deze voldoet aan de nieuwe Europese regels ten aanzien van doorvaarhoogtes. In totaal is De Meernbrug dan 25 cm verhoogd.


In de weken voorafgaand aan de openstelling heeft de aannemerscombinatie Trajectum Novum hard gewerkt om alle voorbereidende activiteiten op tijd gereed te hebben. Vialis was verantwoordelijk voor het aanbrengen van de openbare verlichting onder de kunstwerken en op de geluidsschermen. Verder heeft Vialis portalen geplaatst, is de bewegwijzering gemonteerd en is de nieuwe verkeerssignalering in gebruik genomen. Op de aansluiting Hooggelegen is de Verkeersregelinstallatie uitgebreid en zijn kentekencamera's geplaatst.


De voorbereidingen voor de volgende fasering op het project A2 Hooggelegen gaan onverminderd door. Op 16 november is de planning de volgende fase uit te voeren. Tijdens deze fase wordt het verkeer vanuit 's Hertogenbosch ook verlegd, zodat de huidige A2 vrij komt te liggen. Eind 2010 zullen er 2 x 5 rijstroken plus vluchtstroken in beide richtingen beschikbaar zijn.

Alliantie

Om de doorstroming op de A2 structureel te verbeteren, heeft Rijkswaterstaat besloten deze belangrijke snelweg op tal van plaatsen te vernieuwen en te verbreden. Het laatste deel van het traject (vanaf de Leidsche Rijn tot aan knooppunt Oudenrijn, de kruising met de A12) wordt aangepakt onder de naam Project A2 Hooggelegen.
Om de aanleg tot een goed einde te brengen, met zo min mogelijk verkeershinder, is de Alliantie A2 Hooggelegen opgericht: een uniek samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en bouwcombinatie Trajectum Novum. Trajectum Novum bestaat uit Van Hattum en Blankevoort, Mourik Groot Ammers, KWS Infra, Boskalis en Vialis. Daarnaast is een aantal adviesorganisaties verbonden aan het project.