Zoeken

Purmerend actueel geïnformeerd over reistijd naar Amsterdam

Aandacht voor doorstroming van het verkeer krijgt steeds meer aandacht bij gemeentelijke overheden. Regelmatig wordt hierbij afstemming gezocht met regionale en nationale overheden. De Noord-Hollandse gemeente Purmerend besloot ter hoogte van het plaatselijke ziekenhuis een Dynamisch Route Informatie Paneel (DRIP) te plaatsen. Hierop komen de actuele reistijden via de route door het centrum en de route over de Gorslaan naar de A7 te staan. Autoverkeer vanuit de wijken Purmer Noord en -Zuid zien dan welke route in de richting van Amsterdam de snelste is op dat moment. Vialis heeft deze DRIP geleverd en verzorgt de hosting van de Traffic Monitoring en de DRIP-server.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

In het kader van het regionale project ‘Gebieds Gericht Benutten Purmerend', waarbij de gemeente Purmerend en Rijkswaterstaat nauw samenwerken om de verkeersstromen in en rond Purmerend te optimaliseren, werd Vialis al eerder door de gemeente ingeschakeld. Zo werden op diverse routes door de stad de verkeersregelinstallaties opnieuw ingesteld om groene golven te creëren. Ook heeft Vialis meegedacht over het verbeteren van de bereikbaarheid van en naar het centrum door het aanpassen van de groentijden van verkeerslichten.

Het uitgangspunt van de gemeente Purmerend is dat het verkeer in de stad zo goed mogelijk doorstroomt en het stadscentrum zoveel mogelijk wordt ontzien van extra autoverkeer.