Zoeken

Real-time informatie over wegwerkzaamheden

De Provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen zijn de eerste wegbeheerders in Nederland die het nieuwe meldsysteem ‘Wegwerkzaamheden Actueel’ gebruiken. Met real-time informatie over ernstige verkeershinder door wegwerkzaamheden kunnen wegbeheerders en partijen als ANWB en Verkeersinformatiedienst de reiziger nauwkeuriger informeren. Vialis zorgt in deze regio voor de fysieke vertaalslag op de weg en stuurt automatisch op basis van de beschikbare gegevens DRIP’s en parkeerverwijsborden aan met daarop de actuele reistijden en de snelste route op dat moment.

Website.producten.app.jpg

Informeren weggebruiker

Het informeren van de weggebruiker fysiek op de weg, via een navigatiesysteem of via een app voorkomt frustrerende verrassingen en vertragingen. Niet onbelangrijk is ook dat hulpdiensten beter in staat zijn om de snelste route te bepalen. Andere regio’s zijn op dit moment ook bezig om het meldsysteem in te voeren. Dit gebeurt in het kader van Beter Benutten.

Statusinformatie NDW

De door het NDW beschikbaar gestelde statusinformatie wordt vooral nog door de wegbeheerders zelf gebruikt voor het informeren en omleiden van het verkeer. Maar deze NDW-gegevens zijn ook vrij beschikbaar voor marktpartijen. Verschillende dienstverleners zijn hun verkeersinformatiediensten inmiddels ook zo aan het aanpassen dat zij de real-time informatie over afsluitingen en openstellingen in hun route-adviezen kunnen verwerken. Eind maart heeft het NDW met verschillende marktpartijen die data inwinnen overeenkomsten afgesloten ten behoeve van de inkoop van actuele verkeersgegevens. Vialis wint verkeersdata in door het doen van metingen met systemen langs of in de weg, zoals lussen, camera’s en bluetooth-sensoren.

'Wegwerkzaamheden Actueel'

‘Wegwerkzaamheden Actueel’ is een samenwerkingverband tussen 11 Beter Benutten-regio´s en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), waarbij gezamenlijk gewerkt word aan een realtime informatieservice voor de weggebruiker, door ook tijdens wegwerkzaamheden de (plannings)informatie strak te organiseren.

Witte auto.jpg