Zoeken

Regio Haaglanden krijgt primeur

Als eerste regio in Nederland krijgt de regio Haaglanden actuele verkeersinformatie diensten die 24 uur per dag beschikbaar zijn voor de reiziger. Minister Karla Peijs van Verkeer en Haaglanden-bestuurder Bruno Bruins gaven dinsdagmiddag 12 april in Madurodam het startsein voor het project 'ICT in Bereikbaarheid'.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

Met behulp van de nieuwe diensten zal de reiziger actuele reisinformatie en reisadviezen tot zijn beschikking krijgen: 'van deur tot deur'; over de situatie op de wegen en in het openbaar vervoer, vooraf - thuis of op het werk - en tijdens de reis; via Internet, radio, televisie, telefoon, en borden langs de weg.

 

 

Het stadsgewest Haaglanden, de aanbestedende dienst, heeft samen met de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het ministerie van V&W geld, kennis en expertise gebundeld om dit te bereiken. Hiermee geven de gezamenlijke overheden een impuls aan het bedrijfsleven om de dienstverlening te ontwikkelen. De opzet van de overheden is dat het bedrijfsleven deze dienstverlening vervolgens zonder financiële steun van de overheid kan uitbreiden.

 

 

De aanbesteding van dit project verliep op een onconventionele manier. Het stadsgewest Haaglanden heeft het bedrijfsleven de open vraag gesteld "de mobiliteitsproblemen in de regio met ICT te helpen oplossen en de beleving van de bereikbaarheid bij de reiziger te verbeteren". Er werd niet gevraagd naar een vooraf strak omschreven pakket van producten en diensten, zoals het gebruikelijk is.

 

Het consortium TripleVia (Vialis, de Verkeersinformatiedienst VID en het Duitse Planung Transport Verkehr PTV) kwam als beste uit de aanbesteding. In maart 2005 is een contract met de winnaar ondertekend waarmee deze zich verplicht de nieuwe diensten dit jaar nog in regio Haaglanden te introduceren.

 

 

Om het aanbod van verkeer te meten realiseert TripleVia een systeem met bijna 100 detectiepunten en ten minste 200 voertuigen in de regio, die via positiebepaling informatie leveren over de rijtijden tussen bepaalde punten. De gegevens die hiermee worden ingewonnen geven continu een actueel verkeersbeeld.

 

 

ICT in Bereikbaarheid is een project vanuit het werkverband SWINGH - Samenwerken in Groot Haaglanden. Daarin werken consumenten, bedrijfsleven en regionale overheden samen aan een betere mobiliteit in Groot Haaglanden (rond Den Haag en Leiden). De partijen zijn: het stadsgewest Haaglanden, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, de gemeenten Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Delft, Rijswijk, Den Haag en Leiden, het Samenwerkingsverband Holland Rijnland, MKB Nederland, VNO/NCW (namens het Privaat Netwerk Mobiliteitsmanagement), ANWB, Rover en Fietsersbond.