Zoeken

Regionaal Verkeersmanagement doe je samen!

Tijdens de zesde editie van de Dag van Verkeer & Mobiliteit (op donderdag 8 december in Expo Houten) verzorgt Alexander Brokx (consultant bij Vialis) een lezing met als thema: Regionaal Verkeersmanagement doe je samen (Implementatie van gebiedsgericht benutten in de praktijk). Deze presentatie vindt van 14.15 - 14.45 uur plaats in zaal 2.

Dagvvm2011_2.jpg
Dagvvm2011_2.jpg

Inhoud van de lezing:

Gemeentes, provincies en Rijkswaterstaat investeren continue om doorstroming en veiligheid op het hoofdwegennet te verbeteren. De investeringen zorgen voor een grotere capaciteit van het hoofdwegennet en op termijn tot minder files. De keerzijde is dat het onderliggend wegennet nog zwaarder zal worden belast. Waar tot nu toe de files vooral op het hoofdwegennet stonden, verschuift de verkeersdrukte naar de af- en opritten en de binnensteden.  Een nauwe samenwerking tussen verschillende overheidspartijen is van groot belang om tot goed verkeersmanagement te komen en hoofd- en onderliggend wegennet beter op elkaar aan te laten sluiten.

Goed verkeersmanagement vindt zijn meerwaarde bij grensoverschrijdende verkeerssystemen. In de verkeerskundige wereld is het proces om tot deze grensoverschrijdende verkeerssystemen te komen 'gebiedsgericht benutten' genoemd. Samenwerking tussen de verschillende wegbeheerdersorganisaties is hierbij van groot belang.  Ook de samenwerking van de verschillende marktpartijen om verkeerssystemen op elkaar aan te sluiten wordt steeds meer onderkend.

Samenwerking en openheid bij alle partijen zorgt voor excellent regionaal verkeersmanagement in de praktijk!