Zoeken

Rijkswaterstaat kiest Vialis voor een veilige doorstroming op snelwegen

Vialis, een Koninklijke VolkerWessels onderneming, gaat grootschalige vervangingen uitvoeren van bestaande verkeersmanagementsystemen voor Rijkswaterstaat (RWS). Deze raamovereenkomst, genaamd RODS (Raamovereenkomst Openbare verlichting en Dynamische verkeersmanagement Systemen), betreft de RWS-regio’s West-Nederland Noord, Noord-Nederland en Oost-Nederland.

RODS2.jpg
RODS2.jpg

Veilige doorstroming op snelwegen

In samenwerking met RWS worden in de provincies Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland door Vialis de komende 2 jaar met 2x een verlenging van 1 jaar enkele honderden wegkantstations (WKS) vervangen voor intelligente wegkantstations (i-WKS), Dynamisch Route Informatie Panelen (DRIP’s), camera’s en openbare verlichting vervangen. Belangrijke assets die zorgen voor een veilige doorstroming op de weg.

De raamoverkomst zal een nauwe samenwerking zijn tussen Vialis en Rijkswaterstaat. Een samenwerking waarin het uitwisselen van kennis en kunde belangrijk is en waarin elkaars expertise optimaal zal worden ingezet met aandacht voor veiligheid en duurzaamheid. Samen houden we Nederland bereikbaar.