Zoeken

Samenwerken aan gemeenschappelijke smart mobility ambities

Vialis, een Koninklijke VolkerWessels onderneming, heeft de gunning ontvangen om de doorstroming en de leefbaarheid in de regio Almere de komende jaren verder uit te breiden. Almere behoort tot de acht grootste steden van Nederland en zal de komende jaren nog verder in omvang groeien. Dit geeft druk op de leefbaarheid waar innovatieve oplossingen nodig zijn.

shutterstock_1483438988_small.jpg
shutterstock_1483438988_small.jpg

Samen innoveren

Dankzij de gunning van de raamovereenkomst worden krachten gebundeld om gezamenlijke smart mobility ambities te realiseren. Met verkeersregelinstallaties en het verkeersmanagement platform verkeer.nu gaat Vialis, in nauwe samenwerking met de wegbeheerders, de doorstroming en de leefbaarheid optimaliseren. Daarnaast wordt de pilot die Vialis vorig jaar is gestart om het verkeer te regelen op basis van milieu-aspecten, zoals geluid, luchtkwaliteit en stikstofvervuiling uitgebreid. Maar ook nieuwe initiatieven worden opgestart. Bijvoorbeeld pilots voor het vliegveld en/of de Floriade die in 2022 de deuren zullen openen.

De gunning voor de raamovereenkomst met de gemeenten Almere en Lelystad en met provincie Flevoland is een mooie kans om de jarenlange samenwerking verder uit te breiden. De ambities van Almere om een grote ‘digitale stad’ te zijn, passen naadloos in de visie van Vialis. Door onze verbindende kracht in te zetten om de veiligheid, duurzaamheid en doorstroming te verbeteren zijn wij met Almere klaar voor de toekomst.