Zoeken

Sneller Almere in en uit

Groeien, verbetering, bereikbaarheid, doorstroming … daar dromen alle gemeentebestuurders van. Almere is een stad die snel gegroeid is en in de loop van de jaren steeds meer te maken heeft gekregen met bereikbaarheids- en doorstromingsproblemen. Vialis helpt Almere bereikbaar te houden. Zoals onlangs door het in gebruik stellen van een nieuwe groene golf. Tussen het centrum en de Waddendreef zorgt Vialis ervoor dat reizigers in de stad sneller en prettiger hun bestemming kunnen bereiken. Dit gebeurt met de netwerkregeling Toptrac, die de verschillende verkeersregelinstallaties dynamisch coördineert.

GroeneGolf.RMBVIA ViValdi img 047.jpg
GroeneGolf.RMBVIA ViValdi img 047.jpg

Toptrac

Door de netwerkregeling Toptrac wordt de reistijd teruggebracht en het aantal stops beperkt. Toptrac berekent een optimale coördinatie van complexe verkeersstromen, waardoor groenfases van verkeerslichten aangepast worden aan actuele verkeerssituaties. Op basis van actuele metingen van het totale verkeersproces rondom een kruispunt worden optimale cyclustijd en groentijden berekend. Vervolgens worden de uitkomsten weer teruggestuurd naar de VRI's (verkeersregelinstallaties). Door de snelle updates speelt Toptrac in op allerlei factoren die het verkeer beïnvloeden, zoals hevige sneeuwval, ongelukken of wegwerkzaamheden. Uit berekeningen blijkt dat door de inzet van Toptrac op verschillende plaatsen tot 10 % reductie in emissies (CO2 (koolstofdioxide), NOX (stikstofoxiden) en PM10 (fijnstof) ) te behalen valt.