Zoeken

Start fase 2 op IsalaDelta

Op het project IsalaDelta in Kampen werd de Dag van de Bouw op 20 mei aangegrepen als officieel startmoment voor de werkzaamheden van fase 2 van de IJsseldelta.

Isaladelta_fase2.png
Isaladelta_fase2.png

Als start heeft Bert Boerman, gedeputeerde van de provincie Overijssel, de eerste van de 378 palen geheid. Hierbij waren tevens Gerrit Jan Veldhoen (wethouder gemeente Kampen), Martin Hoenderkamp (directeur realisatie ruimte voor de rivier, Rijkswaterstaat) en Robert ter Hoek (Regiomanager Oost van Bouwend Nederland) aanwezig.

Fase 2 is gestart met de bouw van het inlaatwerk. Het inlaatwerk bevindt zich aan de Westelijke oever van de IJssel en is de plek waar tijdelijk hoogwater in de by pass - het Reevediep - zal stromen. Het inlaatwerk zelf is 260 meter lang, circa dertien meter breed en heeft veertien steunpunten met twee laaggefundeerde landhoofden. De werkzaamheden voor het inlaatwerk duren tot medio 2018.

De andere werkzaamheden voor fase 2 zijn de bouw van het Reevesluiscomplex. Deze sluis wordt gebouwd aan de andere kant van de by pass (het Drontermeer) en wordt de vervanging van de Roggebotsluis. De werkzaamheden hiervoor starten dit najaar met het maken van een werkeiland.