Zoeken

TLEX (Traffic Light Exchange) maakt real-time data-uitwisseling tussen verkeerslichten en weggebruikers mogelijk

TODO

Groen licht - Vialis.jpg

Introductie Nederlands data-overnamepunt TLEX is wereldprimeur

Elke weggebruiker kan vanaf deze zomer overal in Nederland gebruik maken van informatie over verkeerslichten. En dan maakt het niet uit in welk merk auto hij rijdt, welke opties al dan niet in zijn auto zijn meegeleverd, in welke stad hij rijdt en welke leverancier in die betreffende stad de verkeerslichten levert. Daarvoor zorgt het nieuwe landelijke overnamepunt Traffic Light Exchange of kortweg TLEX: het centrale punt voor geautomatiseerde uitwisseling van real-time data tussen nieuwe slimme verkeersregelinstallaties (iVRI's) en weggebruikers. Hiermee is Nederland wereldwijd koploper. TLEX is dé plek waar miljoenen databerichten tussen weggebruikers en kruispunten over en weer gaan. Het vormt zo een cruciale schakel in de keten van Talking Traffic, waarbij weggebruikers, iVRI's en infrastructuur in staat zijn om real time met elkaar te communiceren met als doel het verkeer soepel, efficiënt en veilig te laten verlopen. Data van alle iVRI's (dus van alle leveranciers van stoplichten) wordt via TLEX ontsloten en daarmee wordt een landelijke dekking gerealiseerd.

In TLEX komen grote hoeveelheden data van kruispunten binnen: wanneer is welk verkeerslicht rood dan wel groen? Deze data gaat vervolgens in hoog tempo naar zogenaamde clouddiensten. In de cloud komt niet alleen iVRI-data binnen, maar ook data over bijvoorbeeld weersomstandigheden, beschikbare parkeerruimte, ongevallen en files. In de cloud worden deze datastromen gecombineerd en gecontroleerd. Andere bedrijven gebruiken de data uit de cloud om hun klanten onder weg via een app, navigatiesysteem en zelfs op de fiets van op maat gesneden informatie te voorzien.

Tweerichtingsverkeer

De real-time datastroom is tweerichtingsverkeer: ook weggebruikers zijn ‘connected' via hun smartphone of navigatiedienst en geven tijdens hun reis waardevolle data terug via de cloud en TLEX naar de iVRI. De nieuwe iVRI's zenden dus niet alleen data uit, maar ontvangen ook data vanuit TLEX en kunnen hiermee bijvoorbeeld regelingen aanpassen op basis van werkelijk verkeersaanbod. Wegbeheerders kunnen met de nieuwe VRI's ervoor kiezen om sommige weggebruikers prioriteit te geven boven andere: ambulances, zwaar vrachtverkeer, openbaar vervoer of groepen fietsers krijgen groen licht, zodra ze het kruispunt naderen. iVRI's kunnen zich dus aanpassen naar actuele drukte, soorten voertuigen, verdeling over de stad en actuele snelheden. Minder onnodig stoppen en optrekken zorgt voor een vloeiender en veiliger verkeersafwikkeling met aanmerkelijk minder uitstoot. Dit jaar bouwen wegbeheerders al ruim 1250 VRI's om tot iVRI's, verspreid over het hele land, met name op de drukste kruispunten. De komende jaren volgt de rest van alle VRI's in Nederland.

TLEX zorgt voor een veilige en betrouwbare doorgifte van geanonimiseerde data naar en van een verkeerslicht. TLEX is ontwikkeld onder de paraplu van het Partnership Talking Traffic, een bijzondere samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, lokale en regionale overheden en ruim twintig marktpartijen rond de ontwikkeling van innovatieve verkeersdiensten. Swarco, een van de bedrijven in het Partnership Talking Traffic en een internationale speler in de verkeersindustrie, tekende voor de ontwikkeling van TLEX. In dit Partnership zijn hoge eisen gesteld aan privacy en security, die uiteraard ook voor TLEX gelden en zorgvuldig worden ingevuld en gecontroleerd.

Innovatie met internationale betekenis

Doordat er in TLEX gebruik wordt gemaakt van internationale standaarden (SPaT, MAP), alle in Nederland actieve leveranciers van VRI's betrokken zijn en alle grotere en kleinere wegbeheerders in Nederland hun VRI's stapsgewijs aanpassen voor het leveren en ontvangen van data, ontstaat een wereldwijd unieke situatie. Weggebruikers kunnen in de komende jaren overal in Nederland gebruik maken van informatie over verkeerslichten, waarbij ze kunnen kiezen uit verschillende navigatiediensten. Denk bijvoorbeeld aan een adviessnelheid, waardoor een automobilist zeker weet dat hij bij het verkeerslicht verderop een groen licht krijgt en kan doorrijden. Of informatie over de wachttijd tot groen licht verkregen wordt.

Het maakt daarbij niet uit in welk merk auto hij rijdt of welke opties al dan niet in zijn auto zijn meegeleverd, in welke stad hij rijdt en welke leverancier in die betreffende stad de verkeerslichten levert. Nederland is hiermee wereldwijd koploper. Uiteraard kunnen alle binnen- en buitenlandse dienstverleners (navigatie, apps, autombielbedrijven en anderen) gebruik maken van TLEX als doorgiftepunt.

TLEX is nu gereed en kan data ontvangen van iVRI's, data doorgeven aan diverse clouds, data ontvangen van clouds en weer bezorgen bij iVRI's. Op dit moment ronden wegbeheerders de inkoop van de benodigde aanpassingen aan ruim 1250 iVRI's af, zodat deze in de tweede helft van 2017 operationeel zullen zijn. Diverse bij het Partnership Talking Traffic betrokken dienstverleners zoals Flitsmeister, Locatienet en MTVNL ontwikkelen hun diensten nu zodanig, dat ze de beschikbare informatie van onder andere VRI's, direct doorgeven aan hun gebruikers - real-time en op een veilige manier. En dus ook hun gebruikers kenbaar kunnen maken bij de betreffende VRI waar naartoe wordt gereden.

Partnership Talking Traffic

Binnen het Innovatiepartnership Talking Traffic werkt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met decentrale overheden en zo'n twintig marktpartijen uit de verkeersindustrie, telecom en automotive sector en dienstverlening samen aan de ontwikkeling van innovatieve verkeerstoepassingen. Doel is de bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op zowel snelwegen als stedelijke en provinciale wegen, in de drukste regio's en steden, te verbeteren door real-time informatie-uitwisseling tussen weggebruikers en verkeerssystemen. Overheid en markt werken samen aan ontwikkeling en exploitatie in een meerjarig innovatiepartnership tot en met 2020. Onderzoek wijst uit dat slecht afgestelde verkeerslichten jaarlijks zo’n € 90 miljoen aan maatschappelijke schade opleveren. Met Talking Traffic iVRI’s gebeurt dat afstellen continu en volautomatisch, waarmee de afhankelijkheid van detectielussen van €1.000,- per stuk per jaar tot het verleden behoort.