Zoeken

Veel aandacht voor ‘doorstroming’ in Purmerend

De gemeente Purmerend is één van de gemeentes in Nederland die actief bezig is met ‘Gebiedsgericht Benutten' (GGB). De openstelling van de spitsstrook op de A7 in januari 2008 had neveneffecten op de regionale bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Purmerend. Reden om te komen tot een samenhangende set (verkeersmanagement)maatregelen, die de bereikbaarheid voor het autoverkeer in Purmerend zou verbeteren. Hierbij werd de hulp van Vialis ingeschakeld.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

Om de route door het centrum van de stad te ontlasten, wil de gemeente maatregelen treffen teneinde de doorstroming via de Gorslaan in combinatie met de Aziëlaan en de Laan der Continenten te bevorderen en daardoor deze route aantrekkelijker te maken voor doorgaand verkeer. Niet alleen autoverkeer, maar ook het openbaar vervoer zal gebruikmaken van deze nieuwe route.

 

Uit onderzoek van Vialis blijkt dat de doorstroming op dit traject wordt bevorderd door de realisatie van een groene golf op de route Gorslaan in combinatie met het doseren van het verkeer op de doorgaande route richting centrum. Hierdoor wordt de alternatieve route aantrekkelijker gemaakt. Wel wordt door middel van een prioriteitsstelling rekening gehouden met een flexibele doorstroming van het openbaar vervoer op beide routes.

 

Kort na de zomervakantie 2011 worden de werkzaamheden in Purmerend afgerond.