Zoeken

Veluwedreef Almere “KLAAR!”

Door middel van het onthullen van het woord "KLAAR!" op het bouwbord op de Veluwedreef opende wethouder Berdien Steunenberg op 24 juni 2011 de vernieuwde Veluwedreef in Almere. De Veluwedreef is de afgelopen 11 weken volledig onder handen genomen. Deze belangrijke verkeersader van de A6 naar het stadscentrum Van Almere-Stad was aan groot onderhoud toe: asfalt werd vervangen, er werd nieuwe verlichting geplaatst, bruggen en afwateringskanalen werden hersteld en ten behoeve van een betere verkeersdoorstroming in de toekomst werden nieuwe detectielussen aangelegd. Om de verkeersoverlast tijdens de reconstructiefase te beperken, startte Vialis ruim een jaar voordat er daadwerkelijk op straat werkzaamheden plaatsvonden met de planning en het bedenken van maatregelen die de verwachte verkeersproblemen moesten beperken.

In nauw overleg met de gemeente Almere, de provincie Flevoland, Rijkswaterstaat Flevoland en de hulpdiensten bracht Vialis de consequenties van de renovatie voor het verkeer in beeld en rekende zij alle bouwvarianten met behulp van (statische en dynamische) modelstudies door. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren indien de weg geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer? Op basis van de resultaten uit de Vialis-studies werd uiteindelijk besloten de reconstructie van de weg in vijf fases uit te voeren met een beperkte verkeerscapaciteit op de Veluwedreef.

 

Gedurende de werkzaamheden heeft Vialis als verkeersmanager de wegwerkzaamheden begeleid en continue de voor af bedachte regelscenario's beoordeeld en ingezet.

 

Nieuw in de aanpak was de inzet van sociale media door de gemeente Almere (Twitter, Hyves, ed), waardoor de weggebruikers optimaal op de hoogte werden gehouden van de voortgang van de wegwerkzaamheden. Door een goede samenwerking met de diverse partijen (gemeente Almere, de civiele aannemer Dura Vermeer en Vialis) hebben de weggebruiker en de omwonenden de werkzaamheden beoordeeld met een 8.5.