Zoeken

Verkeerde ontruimingstijden: onveilig of doorstroming beperkend

Te korte of te lange ontruimingstijden leiden tot verkeersonveilige situaties. Onlangs verscheen de nieuwe CROW-publicatie ‘Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties 2013'. Hiermee krijgen wegbeheerders, adviseurs en mobiliteitsproviders de meest actuele inzichten voor het berekenen van ontruimingstijden. Daarmee kan de tijd die nodig is om een kruisvlak te ontruimen beter worden berekend, waardoor veiligheid en doorstroming positief worden beïnvloed.

RDAM1a.JPG
RDAM1a.JPG

CROW-werkgroeplid Willem Mak, senior verkeerskundige bij Vialis zegt hierover: "de belangrijkste verandering binnen de nieuwe richtlijn is de aandacht van oprijdend verkeer in combinatie met korte groentijden. Dit verkeer kan dan ook maatgevend worden voor de afrijtijd. Daarnaast zijn wijzingen toegevoegd, zoals het meenemen in de berekening van de reactie tijden voor het langzaam verkeer en bochtstralen voor gemotoriseerd verkeer.

Correcte ontruimingstijden zijn van groot belang: het is een belangrijke factor voor het veilig functioneren van een verkeersregelinstallatie. Te lage ontruimingstijden kunnen gevaarlijke situaties opleveren en te hoge ontruimingstijden komen de verkeersdoorstroming niet ten goede.