Zoeken

Verkeersmanagement steeds minder een zaak van overheden

Overheden kampen met krimpende budgetten en veranderende organisaties. Dat heeft invloed op de manier van aanbesteden en de relatie met marktpartijen. Met als gevolg dat overheden minder kennis, kwaliteit en capaciteit in huis hebben op het gebied van mobiliteitsontwerp en -management. Zij doen daarom steeds vaker een beroep op marktpartijen om binnen een partnerschap te voorzien in operationeel mobiliteitsmanagement en in projecten om het netwerk te verbeteren. Vialis speelt hier op in en wil graag samen met andere partijen nadenken over waar de rol van verkeersmanagement in de toekomst ligt.

Studiobeeld_3.jpg

Voor Vialis betekent deze ontwikkeling dat het belangrijk is dat we integrale projecten en integrale diensten aanbieden. Dan regisseert de overheid op hoofdzaken en niet langer op details, waarmee we zo op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde manier de mobiliteitsbehoefte in ons land blijven ondersteunen.

Groei van het verkeer

De groei van het verkeer kan bijvoorbeeld worden gefaciliteerd door bestaande systemen slim aan elkaar te koppelen. De op die wijze gecombineerde data biedt een nieuw perspectief en kunnen we weer gebruiken om de doorstroming te bevorderen. Zo benutten we de bestaande infrastructuren beter en verbeteren we de mobiliteit in steden, regio’s en economische knooppunten.

Waterwegen

Die stijgende behoefte aan mobiliteit geldt voor het stedelijke gebied en het hoofdwegennet, maar zeker ook voor de waterwegen. Een interessante ontwikkeling is dat wij onze kennis en ervaring op het gebied van droge infrastructuur steeds vaker van pas laten komen voor vragen rond nautische mobiliteit. Vialis houdt zich in toenemende mate bezig met het leveren en onderhouden van de besturing van waterbouwkundige objecten als sluizen, stuwen, bruggen en nautische DVM.

Uitvoering en instandhouding

Overheden kunnen bij Vialis niet alleen aankloppen voor het ontwerpen van innovatieve mobiliteitsoplossingen, maar ook voor het uitvoeren en in stand houden ervan. Voor opdrachtgevers is is dat een groot voordeel. Zij profiteren van één aanspreekpunt en alle expertise op één plek.

Studiobeeld_3.jpg

Taken/verantwoordelijkheden

De overdracht van taken vanuit onze opdrachtgever naar Vialis onderschatten wij niet. Wij zien het als noodzaak om met de verschillende (markt)partijen de handen ineenslaan om te komen tot een passende oplossing voor de klant. Om de dialoog hiertoe verder op gang te brengen organiseerde Vialis tijdens de Intertraffic in Amsterdam rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers vanuit de opdrachtgever, de markt, kennisinstituten en brancheorganisaties. Samenvattingen van deze gesprekken zijn op ons YouTube-kanaal gezet en na de zomer is ons Visieboek gereed, waarin we ons samen met genoemde partijen een beeld vormen van de toekomst van de ‘Vitale Stad’. Vialis is er namelijk van overtuigd dat een wederkerige relatie uiteindelijk leidt tot de beste mobiliteitsoplossingen.