Zoeken

Verkeersoverlast blijft beperkt bij omvangrijke Leidse reconstructie

Een uitgekiende en gefaseerde aanpak zorgt ervoor dat een omvangrijke reconstructie van de Willem de Zwijgerlaan in Leiden relatief weinig overlast voor het verkeer oplevert. Onder andere door een sterk verkorte bouwtijd en door de verkeersregelingen continu aan te passen aan de bouwwerkzaamheden blijven de problemen binnen de perken. De ombouw van de Willem de Zwijgerlaan startte begin 2009 en is naar verwachting eind 2011 gereed, ruim een half jaar eerder dan aanvankelijk gepland was. De uitgebreide maatregelen die Leiden samen met Vialis en in overleg met alle betrokkenen (hulpdiensten, maar bijvoorbeeld ook omwonenden en omliggende gemeenten) heeft genomen, hadden een positief effect.

Verkeerskunde2Leiden01_1.jpg
Verkeerskunde2Leiden01_1.jpg

De gemeente Leiden besloot de Willem de Zwijgerlaan aan te passen om de verwachte toename van het verkeer in de toekomst op te kunnen vangen. Tegelijkertijd wilde de stad er met de reconstructie voor zorgen dat de weg niet langer een barrière vormt tussen de woonwijken.

Beperking overlast

Van meet af aan was duidelijk dat de reconstructie niet zonder gevolgen zou blijven voor het verkeer in de binnenstad. Onder normale omstandigheden stond het verkeer al regelmatig vast op de laan, dus een tijdelijke vermindering van de capaciteit zou gegarandeerd problemen geven. Uitgebreide communicatie en een versnelde bouwtijd verminderden de pijn.

Daarnaast is gekozen voor een fasering van de werkzaamheden, waarbij Vialis er in iedere deelfase voor zorgde dat de bestaande verkeersregelinstallaties optimaal inspeelden op de wisselende omstandigheden. In iedere deelfase zijn de instellingen aangepast, waarbij er voor is gekozen het verkeer op de hoofdroute (de Willem de Zwijgerlaan) zoveel mogelijk door te laten stromen door het verkeer hier langere groentijden te geven.

Ondanks de omvang en lange duur van de werkzaamheden, bleef de overlast zowel op de Willem de Zwijgerlaan als in de rest van de stad relatief beperkt.