Zoeken

Verkeerssituatie rondom A2 Hooggelegen (Utrecht) wijzigt in zomer 2010 nog een aantal keer

In de komende zomermaanden van 2010 zal de verkeerssituatie ter hoogte van aansluiting A2 Hooggelegen wijzigen. Er wordt op dit traject dan vooral gewerkt aan de bouw van de geluidsschermen en de aanleg van de hoofd- en parallelbanen van de A2. Om al deze werkzaamheden op een veilige manier en met minimale hinder uit te kunnen voeren wijzigt de verkeerssituatie nog enkele keren deze zomer. Ook zijn er regelmatig nachtelijke en een aantal weekendafsluitingen van de verbindingswegen bij knooppunt Oudenrijn. Dit wordt onder andere gecommuniceerd middels gele borden langs de weg. Het advies is deze goed in de gaten te houden.

Activiteiten Vialis op A2 Hooggelegen

Vialis levert de elektronische systemen op het traject en richt zich op het voorkomen van verkeershinder. Meestal wordt een opdrachtnemer gedurende de loop van een project ‘afgerekend' op de beschikbaarheid van een bepaald aantal rijstroken. Binnen het project A2 Hooggelegen is niet per definitie de beschikbare capaciteit maatgevend, maar de doorstroming van het verkeer in bredere zin.

 

Met behulp van monitoren, informeren en adviseren van de weggebruiker wordt gestreefd naar een optimale verkeersafwikkeling. Niet alleen op en rond het eigen project maar juist ook in relatie tot de vele grote projecten in de regio. De kennis en de kunde van Vialis over de breedte zijn een belangrijke meerwaarde voor het werk.

 

Overal waar het bouwen effect heeft op de verkeerssituatie minimaliseert het team Verkeersmanagement de hinder voor de weggebruiker. Vialis draagt hieraan bij door verkeersmodellering, het opstellen en uit laten voeren van monitoringsplannen en het in regionaal verband bijdragen aan het opstellen van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM).

Project A2 Hooggelegen

De A2 tussen Amsterdam en Maastricht wordt op tal van plaatsen vernieuwd. Tussen Amsterdam en Utrecht wordt de A2 verbreed. Dit traject van 27 km is opgedeeld in een aantal deelprojecten. Het project A2 Hooggelegen beslaat 1,7 kilometer snelweg.

Aan de noordzijde sluit het aan op de nieuwe Leidsche Rijn tunnel, aan de zuidzijde grenst het project aan knooppunt Oudenrijn, de kruising met de A12.

 

Daarnaast vindt groot onderhoud plaats aan De Meernbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal en worden in opdracht van Gemeente Utrecht de Stadsbaan aangelegd en het Marinus van Tyrusviaduct gebouwd.

 

Ook op de rest van de A2 wordt volop gewerkt aan de verbreding van de weg. De meest actuele situatie staat vermeld op www.rijkswaterstaat.nl/A2

Partijen

Het project A2 Hooggelegen wordt uitgevoerd in een Samenwerking in Alliantieachtig Verband, in de volksmond Alliantie genaamd. Rijkswaterstaat en Trajectum Novum werken nauw samen in deze Alliantie om het project te realiseren. Trajectum Novum bestaat naast Vialis uit Van Hattum en Blankevoort, Mourik Groot-Ammers, KWS Infra en Boskalis. Daarnaast is een aantal adviesorganisaties verbonden aan het project.