Zoeken

Vialis belicht Praktijkproef Amsterdam tijdens Verkeerskundecongres 2013

Op 6 november vindt weer het jaarlijkse Nationaal Verkeerskundecongres plaats! Volop interessante parallelsessies, discussies en ontmoetingen. Senior verkeerskundige Willem Mak van Vialis is spreker tijdens de parallelsessie. Hij gaat dieper in op Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement. 

Vialis500x190.jpg
Nationaal-verkeerskundecongres-logojpg.jpg

GNV is in potentie een kansrijk middel om verkeersproblemen te verlichten. Met name bij onverwachte omstandigheden zoals incidenten zou GNV veel voordeel op kunnen leveren. Of de theoretische effecten ook echt optreden is tot dusverre niet of nauwelijks bewezen. In de Praktijkproef Amsterdam (PPA) wordt voor de eerste keer ervaring opgedaan met GNV. De bijdrage van Willem Mak beschrijft de basisprincipes van GNV en hoe deze in de PPA zijn vertaald naar een werkend systeem voor het onderliggend wegennet (OWN).

Dit vierde Nationaal verkeerskundecongres is dé jaarlijkse vakdag voor de verkeerskundesector. Bezoekers worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en wisselen kennis en ervaring uit met collega-professionals. Dit jaar bent u van harte welkom in de 1931 Congrescentrum Brabanthallen in 's-Hertogenbosch.