Zoeken

Vialis blaast zwakke communicatieschakel nieuw leven in

Communicatie tussen de verkeersmanagementcentrale en verkeersregelinstallaties (VRI's) vindt al jarenlang plaats door het gebruik van analoge verbindingen. Veelal wordt hierbij gebruik gemaakt van kiesverbindingen (telefoonlijnen). Een aantal wegbeheerders (met name grote en middelgrote gemeenten) beschikt echter over een eigen koppelkabelnetwerk. De laatste ontwikkelingen in de techniek maken duidelijk dat het gebruik van analoge verbindingen de zwakke schakel in de verbinding vormt. De verbindingen kenmerken zich door hun geringe communicatiesnelheid, terwijl de hoeveel data die tussen de VRI en de centrale wordt uitgewisseld steeds groter wordt. Ook zijn de componenten die bij het toepassen van analoge verbindingen worden gebruikt nauwelijks meer leverbaar. Door optimaal gebruik van de laatste stand van technische kennis blaast Vialis bestaande analoge verbinden nieuw leven in.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

Voor de kiesverbindingen wordt al enkele jaren met succes de upgrading naar ADSL toegepast. Voor de eigen koperverbindingen heeft Vialis nu een soortgelijke oplossing.
In opdracht van de gemeente Leiden is recent een nieuw communicatiesysteem opgeleverd dat de gefaseerde vervanging van de ‘point-to-point-koperverbindingen' heeft ingeluid.
Het systeem is gebaseerd op SHDSL, waarbij de communicatiesnelheid over dezelfde afstand vele malen hoger is dan bij de huidige verbindingen. Kenmerk daarbij is dat nog steeds gebruik gemaakt wordt van dezelfde 2-draadsverbinding; herrangeren van de bekabeling onderweg is niet noodzakelijk.
Uitgebreide proeven en de recente ervaring in Leiden levert goede resultaten op. Naast de communicatiesnelheid is ook de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de verbinding toegenomen.

 

Het in één keer wijzigen van alle verbindingen vergt een behoorlijke investering; reden waarom de gemeente Leiden besloten heeft de wijziging gefaseerd uit te voeren. Inmiddels maken 6 VRI's gebruik van de nieuwe verbinding en zullen, als daar aanleiding toe is, de komende jaren andere VRI's volgen.
Het gebruik van SHDSL is niet alleen voorbehouden aan VRI's van Vialis; ook VRI's van andere fabrikanten kunnen hiervan gebruik maken. Voorwaarde is een geschikte netwerkaansluiting.

 

Inmiddels heeft ook de gemeente Purmerend gekozen voor het vervangen van de analoge verbindingen in de nieuwe oplossing van Vialis. Tevens zijn er inmiddels verschillende andere gemeenten die interesse getoond hebben.