Zoeken

Vialis helpt provincie Noord-Holland haar wegennet beter te benutten

Vialis heeft van de provincie Noord-Holland de opdracht gekregen om meer dan 100 verkeersregelautomaten geschikt te maken voor het toepassen van Dynamisch Verkeersmanagement. Met behulp van Dynamisch Verkeersmanagement wil de provincie Noord-Holland haar wegennet beter gaan benutten. De provincie Noord-Holland heeft een eigen verkeerscentrale ingericht en binnenkort wordt de verkeersafwikkeling op het provinciale wegennet vanuit deze centrale 24 uur per dag 7 dagen per week in de gaten gehouden. De provincie kan dan ingrijpen bij filevorming. Bijvoorbeeld door tijdelijke omleidingsroutes in te stellen of verkeersregelingen aan te passen. De 100 verkeersregelautomaten worden onder meer voorzien van ADSL-verbindingen en speciale verkeersregelprogramma's om Dynamisch Verkeersmanagement mogelijk te maken.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

Verder plaatst Vialis op circa tachtig kruispunten in de provincie observatiecamera's, die direct in verbinding zullen staan met de provinciale verkeerscentrale. Hiermee heeft de operator in de verkeerscentrale een actueel overzicht van de afwikkeling van het verkeer op de kruispunten. Op basis van deze informatie kunnen in de verkeersregelautomaten de noodzakelijke verkeersmaatregelen getroffen worden.

 

Eind 2012 moeten alle Vialis verkeersregelautomaten hierop aangepast zijn.