Zoeken

Vialis Infratechniek maakt Naarden veiliger

Een aantal belangrijke kruispunten in de Gemeente Naarden krijgt een nieuwe, betere inrichting. Belangrijk voor de gemeente en haar inwoners. Ingezetenen van Naarden kunnen zelfs vanachter hun PC deelnemen aan een discussie over het verkeer in de Vesting. Vanaf week 17 draagt Vialis Infratechniek haar steentje bij aan de nieuwe inrichting.

Vialina.jpeg
Vialina.jpeg

In opdracht van KWS zal Vialis Infratechniek op een drietal kruispunten in Naarden alle bestaande verkeersregelinstallaties verwijderen, waarna zij start met het plaatsen van ruim 100 verkeerslichten en het inslijpen van ca. 2.000 meter detectielus.

 

De activiteiten worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij de uiteindelijke oplevering plaats zal vinden in week 40. In het voorjaar van 2010 zal de complete herinrichting afgerond zijn.