Zoeken

Vialis levert met vri’s belangrijke bijdrage aan “Doorontwikkeling DVM” gemeente Den Haag

Als derde gemeente van Nederland heeft de gemeente Den Haag meer dan 250 verkeersregelinstallaties in beheer. 100 Stuks op het hoofdverkeersnetwerk en ruim 150 op tweede of lagere orde Haagse wegen. Deze systemen zijn door verschillende leveranciers geleverd en in bedrijf gesteld. In samenhang met het project “Doorontwikkeling Dynamische Verkeersmanagement” vervangt de afdeling Verkeersmanagement van de hofstad een aanzienlijk deel van de verkeersregelinstallaties of waardeert deze op. De gemeente Den Haag gunde Vialis onlangs de opdracht voor de levering van 23 nieuwe installaties, inclusief 15 jaar onderhoud.

RMBVIA ViValdi img 006.jpg

Door de inwinning van gegevens uit de nieuwe of opgewaardeerde verkeersregelinstallaties kan het verkeer op het hoofdnetwerk optimaal geïnformeerd, geleid en zo nodig gestuurd worden. De gegevens uit de vri’s worden doorgezet naar het dynamisch verkeersmanagement (DVM)-systeem. Het inzetten van regelscenario’s bij verkeersregelinstallaties is een belangrijk onderdeel van dit systeem en zal de doorstroming aanzienlijk verbeteren. Hetgeen tevens een positieve uitwerking zal hebben op de uitstoot van schadelijke stoffen.

RMBVIA ViValdi img 006.jpg

Inmiddels is Vialis met de werkzaamheden gestart en medio mei 2015 zullen alle installaties geleverd zijn. De afgelopen twee jaar waardeerde Vialis reeds 20 verkeersregelinstallaties in Den Haag op en verving zij er al 50, waarmee de installed base in de gemeente aanzienlijk toenam.