Zoeken

Vialis maakt zich sterk voor beperking CO2 uitstoot

Vialis hecht grote waarde aan het behoud van een leefbare wereld. Eén van de gevaren waarmee de wereld wordt geconfronteerd betreft klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen. CO2 is één van die broeikasgassen. Vialis levert nieuwe oplossingen die helpen de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden in het verkeer af te laten nemen. Helaas draagt Vialis op verschillende manieren ook bij aan de uitstoot van CO2. Vialis wil deze uitstoot beperken en heeft hiertoe hebben wij een aantal maatregelen bepaald. Deze maatregelen zijn weergegeven in het CO2 besparingsplan Vialis bv 2010.

CO2.wolken.jpg
CO2.wolken.jpg

Vialis conformeert zich aan de doelstelling van haar moedermaatschappij VolkerWessels om de CO2-uitstoot te verlagen. Doelstelling is om in 2013 tot een vermindering van de CO2-uitstoot van zo'n 20 % ten opzichte van 2009 te komen. In 2010 worden de eerste maatregelen voor beperking van de CO2-uitstoot doorgevoerd en zal Vialis een verlaging van 0,4 % (t.o.v. 2009) realiseren. In 2011 zal het gehele pakket van maatregelen tot vermindering van 15 % (t.o.v. 2009) van de CO2-uitstoot leiden.

Gebruik leaseauto′s

Het verbruik van brandstof door leaseauto′s zal Vialis verminderen door de inzet van zuinigere leaseauto′s . Verder voert Vialis videoconferencing in, waarmee met name het vervoer tussen de verschillende Vialis-vestigingen wordt beperkt. Vanaf 2011 zullen de berijders van Vialis-leaseauto′s de training "Het nieuwe rijden" volgen. De CO2-uitstoot vermindert hiermee in 2010 met 2,1 ton (0,04 %) en in 2011 met 31.4 ton (0,58 %), beide gerekend ten opzichte van de totale Vialis-uitstoot in 2009.

Gebruik bedrijfsauto′s

Er worden drie maatregelen doorgevoerd om het verbruik van brandstof door bedrijfsauto′s te beperken.

Om het aantal serviceritten te beperken zal voorafgaand aan het uitrijden eerst onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden om het gemelde probleem op afstand op te lossen.

Alle Vialis-serviceauto′s worden uitgerust met Track & Trace. Track & Trace maakt het mogelijk de serviceritten efficiënter te plannen en zorgt daarmee voor vermindering van af te leggen afstanden.

Ook de bestuurders van bedrijfsauto′s zullen de training "Het nieuwe rijden" volgen.

De CO2-uitstoot vermindert hiermee in 2010 met 16 ton (0,29 % t.o.v. 2009) en in 2011 met 145 ton (2,7 % t.o.v 2009).

Vliegreizen

De CO2-uitstoot ten gevolge van vliegreizen door medewerkers van Vialis is beperkt (2 % van de uitstoot in 2009). Toch zal in 2010 aandacht worden besteed aan het beperken van vliegreizen.

Elektriciteitsverbruik

Het elektriciteitsverbruik binnen Vialis wordt de komende jaren verminderd door aandacht te besteden aan het energieverbruik van elektrische apparatuur. Hierbij denken wij o.a. aan computerapparatuur, drankautomaten e.d.

In 2011 zal Vialis overstappen op het gebruik van "groene stroom".

 

In 2010 zal hiermee een verlaging van de CO2-uitstoot van 3,3 ton (0,06 % t.o.v. 2009) worden bereikt. In 2011 loopt dit op tot 660 ton (12 % t.o.v. 2009).