Zoeken

Vialis neemt TrafficViewer over

Vialis heeft haar productenportfolio uitgebreid met TrafficViewer. TrafficViewer is overgenomen van Traffic ITS. Bij de overname is nadrukkelijk rekening gehouden met het borgen van de inhoudelijke kennis over het product.

180px_Figuur TrafficViewer_0.JPG
180px_Figuur TrafficViewer_0.JPG

TrafficViewer maakt verkeer zichtbaar. Verkeersgegevens en verkeersinformatie van rijksoverheden, provincies en gemeenten worden gepresenteerd in diverse topografische wegenkaarten, bestaande uit een geografische en stilistische weergave van het Nederlandse hoofdwegennet en het onderliggend wegennet.

 

Door de gecombineerde presentatie van de verkeersgegevens en verkeersinformatie in één uniforme weergave van het wegennet is TrafficViewer uitermate geschikt voor het tonen van verkeersmanagementoverzichten, het uitvoeren van verkeerskundige analyses en het technisch beheer van systemen ten behoeve van dynamisch verkeersmanagement.

 

Op dit moment wordt TrafficViewer onder andere reeds gebruikt in vijf verkeerscentrales van Rijkswaterstaat voor operationeel verkeersmanagement.

 

Met de overname van TrafficViewer versterkt Vialis haar positie in de markt van Dynamisch Verkeers Management, waardoor zij zich nog nadrukkelijker kan profileren als 'Partner in Mobiliteit' voor de meest uiteenlopende partijen.