Zoeken

Vialis trots op bijdrage aan eerste zelfrijdende bus in Nederland

Op de busbaan tussen Schiphol en Haarlem, de Zuidtangent, presenteerde het Duitse automotive concern Daimler AG maandag 18 juli haar concept voor een zelfrijdende bus. Onder de naam ‘urban bus of the future’ gaat het hier om de eerste operationele test met een zelfrijdende bus, buiten een afgesloten testcircuit. De test is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland als wegbeheerder en eigenaar van de busbaan, de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer en Vialis als partner in verkeerstechnologie. Daimler AG koos voor de Zuidtangent boven internationale locaties, omdat de Zuidtangent de langste onafgebroken busbaan van Europa heeft.

20160718_104018.jpg
20160718_102104.jpg

Zelfrijdende bus van Daimler

De introductie van de zelfrijdende bus volgt na de introductie van de visie van Mercedes op de toekomst van de vrachtwagen in Duitsland en personenvervoer tijdens de Las Vegas Motorshow. De zelfrijdende bus van Daimler is coöperatief en communiceert met de infrastructuur, waarbij communicatie tussen de verkeerslichten en de bus wordt gecombineerd met alle sensordata die door de bus zelf wordt verzameld.

20160718_104508.jpg

Eerste pilot op de Zuidtangent

Het doel van de test is om met een zelfrijdende bus tussen het normale verkeer te rijden. Om de zelfrijdende bus te kunnen laten rijden op de weg, moet het voertuig kunnen communiceren met verkeersregelinstallaties. Vialis heeft negentien verkeersregelinstallaties op de Zuidtangent voorzien van coöperatieve technologie, waardoor het nu voor het eerst mogelijk is om een coöperatieve bus door het gewone verkeer te laten rijden. Door vroegtijdige en betrouwbare communicatie tussen de bus en de verkeerslichten anticipeert de bus op de toekomstige verkeerssituatie. Een paar honderd meter voor een verkeerslicht wordt de bus al als zodanig herkend. Het verkeerslicht reageert hier real-time op door de bus prioriteit te geven. Deze ontvangt ruim voor het bereiken van het verkeerslicht de melding of het licht tijdig groen wordt en past haar snelheid hierop automatisch aan. Hierdoor neemt de noodzaak om bij kruispunten plots te remmen af.

20160718_104421.jpg

Zelfrijdende bus ondersteept de ontwikkeling rond slimme mobiliteit

Meer automatische functies en verbondenheid biedt voordelen ten aanzien van verkeersveiligheid, een betere doorstroming, een comfortabele manier van vervoer, efficiënter gebruik van de infrastructuur, minder files en minder CO2-uitstoot. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu zet hier al een aantal jaar op in, bijvoorbeeld door het testen met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg mogelijk te maken en te investeren in slimme mobiliteit in het Rijksprogramma Beter Benutten.

 

De proef met de eerste zelfrijdende bus onderstreept de ambities van Nederland als testland voor ontwikkelingen rond slimme mobiliteit en zelfrijdende voertuigen. Overheden en markt werken in ons land samen aan de ontwikkeling van meerdere testfaciliteiten, waar temidden van het reguliere verkeer innovatieve verkeerstechnieken kunnen worden beproefd. Daimler AG is een van de internationale partijen die heeft aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de Nederlandse ambities, die onder andere waargemaakt worden door Vialis.

20160718_110236.jpg

Vialis, koploper op gebied van cooperatieve en connected technologie

VolkerWessels onderneming Vialis is koploper op het gebied van coöperatieve en connected technologie in Nederland. Daimler benaderde Vialis om de showcase technisch mogelijk te maken. Vialis is leidend in het ontwikkelen van slimme oplossingen voor veiligheid, duurzaamheid en doorstroming. Als solution provider werkt Vialis aan geïntegreerde oplossingen voor complexe vragen en het intelligent maken van infrastructuur. Vialis is naast deze test ook betrokken bij verschillende innovatieve pilots, zoals het Spookfile Project op de A58 en Europese onderzoeksprojecten. Ook was Vialis de eerste aanbieder van verkeersregelingen in de cloud. Ontwikkelingen die allen bijdragen aan een succesvolle en veilige uitrol van coöperatieve en connected technologieën in de toekomst.

 

Vanaf 2017 breid Vialis haar coöperatieve diensten breed in het land uit. Wegbeheerders hebben de mogelijkheid om hun bestaande VRI’s om te laten bouwen naar iVRI’s die geschikt zijn voor keuze coöperatieve en technologie.