Zoeken

Vialis verwelkomt nieuwe organisatiestructuur

Het nieuwe jaar grijpen wij aan om terug te kijken naar het afgelopen jaar, maar ook zeker naar de toekomst te kijken. De markt blijft bewegen en staat niet stil. De ontwikkelingen leiden tot een veranderende behoefte bij onze klanten, vragen om nieuwe oplossingen en zorgen voor een ander concurrentieveld.

Vialis_Logo_RGB.jpg

Vialis: uw solution provider

Om onze rol te kunnen blijven spelen streven wij naar waardevolle klantrelaties en een positieve impact op Nederland. Vialis beweegt daarom van een leverancier naar een solution provider. Dit sluit aan op de veranderde klantvraag en maakt ons een waardevoller partner.  

Een klantgerichte en efficiëntere organisatie

De huidige Business Unitstructuur wordt verlaten en we kiezen voor een organisatie met de segmenten Infra, Mobiliteit en Asset Management. Binnen de segmenten brengen we onze kennis en expertises onder in uniforme disciplines. Tevens richten we Software- & Productontwikkeling Vialis breed in. Dit doen we ook voor New Business & Marketing.

 

Marktsegmenten Infra, Mobiliteit en Asset Management 

  • Het marktsegment Infra bedient klanten, die complexe, vaak multidisciplinaire, infrastructurele vraagstukken hebben. Denk hierbij aan dynamisch verkeersmanagement (DVM) op snelwegen, bruggen, tunnels en sluizen. Bas Vonkeman is de directeur voor het marktsegment Infra. 
  • Het segment Mobiliteit bedient klanten met (vaak) binnenstedelijke mobiliteitsvraagstukken rondom doorstroming en bijbehorende veiligheid (verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, het sturen,  geleiden en informeren van verkeersdeelnemers, verkeerskundig advies, ed.). Geert Meijer is de directeur voor dit marktsegment.
  • Het segment Asset Management levert klanten innovatieve oplossingen, die maximale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van infrastructuur garanderen tegen minimale Life Cycle Kosten. Denk hierbij aan remote monitoring, big data analyse en faalkans gestuurd onderhoud aan tunnels, bruggen, sluizen, stormvloedkeringen en verkeerssystemen. Flip Jonasse is de directeur voor het marktsegment Asset Management.


Software- & Productontwikkeling en New Business & Marketing

  • De onderdelen New Business & Marketing en Software- & Productontwikkeling worden als centrale afdelingen ingericht. De veranderende wereld van ‘slimme’ mobiliteitsoplossingen leidt tot nieuwe verdienmodellen en mogelijk een andere rol daarin voor Vialis. Robin van Haasteren is directeur New Business & Marketing. Binnen het onderdeel Software- & Productontwikkeling worden alle ontwikkelingen van Vialis gebundeld op één plek. Door het samenvoegen van al onze kennis en ervaring op dit gebied staan we voor de uitdagingen die mobiliteitsoplossingen van ons vragen. Willem Hartman is de directeur Software- & Productontwikkeling.
Organogram.jpg

Statutaire directie

De statutaire directie wordt gevormd door Mark Bakker (algemeen directeur) en Herman Hendriks (financieel directeur).

In het bovenstaande organogram is de nieuwe organisatiestructuur zichtbaar.

 

Wij zijn er van overtuigd dat we met bovenstaande aanpassingen toekomstgericht en slagvaardig op nieuwe kansen kunnen inspelen en onze klanten en leveranciers beter kunnen bedienen.