Zoeken

Vialis zet in op CO2 reductie

Vialis hecht grote waarde aan het behoud van een leefbare wereld, ook voor toekomstige generaties. Net als andere bedrijven draagt Vialis, een Koninklijke VolkerWessels onderneming, op verschillende manieren bij aan de uitstoot van CO2. Door het realiseren van reductiedoelstellingen en maatregelen die zijn vastgelegd in het Energie Management Programma 2021-2025 wil Vialis de CO2  - uitstoot verlagen. Het effect op de uitstoot zal per halfjaar worden bewaakt en zichtbaar worden gemaakt in een rapportage. De interne en externe reductiedoelstellingen zijn opgesteld voor de Vialis relevante thema’s mobiliteit, klimaat en energie, veiligheid en grondstoffen. In het duurzaamheidsplan is een overkoepelende ambitie vastgesteld: In 2030 werkt Vialis klimaatneutraal!

shutterstock_258928619_small.jpg
shutterstock_258928619_small.jpg

Met klanten meedenken in CO2 reductie

De klanten van Vialis vragen steeds meer om ontzorgt en geholpen te worden met het behalen van hun doelstellingen. Doelstellingen die met name een focus hebben op duurzaamheid (CO2 reductie, circulariteit, etc.), veiligheid en doorstroming. Een innovatief project waarbij Vialis betrokken is, is de pilot in Almere. Hier is een compleet systeem ingericht, waar het verkeer niet alleen op verkeersaanbod gestuurd kan worden, maar ook op basis van andere parameters, zoals geluid, licht, beschikbaarheid van wegen en milieuwaardes. Zo kunnen bijvoorbeeld vijf vrachtwagens op een traject nog een schone lucht opleveren, maar bij een zesde gaat de luchtkwaliteit achteruit. Deze laatste krijgt dan een andere route aangeboden. Op deze manier dragen mobiliteitsoplossingen bij aan de kwaliteit van ons leven.

Informatie

Meer gedetailleerde informatie is te lezen in het Energie Management Programma