Zoeken

Vialis zet projecten om in 3D-animaties

In verschillende (gerealiseerde/te realiseren) projecten brengt Vialis tegenwoordig het project driedimensionaal in beeld. Voorbeelden hiervan zijn de Hubertustunnel en de Rijksweg A2 tussen Holendrecht en Maarssen. Door het driedimensionaal in beeld brengen van nog niet bestaande tracés, omgevingen of producten komt een wereld tot leven die nog niet bestaat. Een plaatje zegt immers meer dan duizend woorden.

voorbeeld3_180px.jpg
voorbeeld3_180px.jpg

3D-visualisaties hebben vooral een toegevoegde waarde bij grote bouwprojecten, waar communicatie over de planvorming een grote rol speelt. Met een 3D-beeld kan getoond worden hoe een nieuw tracé in de bestaande omgeving past. Ook wanneer er sprake is van verschillende bouwfaseringen kan met animaties de zichthinder en beleving voor de weggebruiker getoond worden.

 

Bijkomend voordeel van het voor de bouw fotografisch in kaart brengen van een project, is dat eventuele fouten in het ontwerpproces aan het licht komen voordat er met de bouw wordt gestart. Dit voorkomt extra kosten in de bouwfase. Door de visualisatie van het ontwerp in 3D is het uiteindelijke resultaat helder en worden er geen details over het hoofd gezien.

 

Verder is een driedimensionaal beeld een ideale manier om technische principes die lastig zijn om met woorden uit te leggen, duidelijk te kunnen maken. Daarmee is een 3D-plaatje of -animatie ook een uitstekend middel om de verschillende partijen die aan een project werken in hun communicatie te ondersteunen.

 

De virtuele wereld die Vialis op deze wijze creëert, maakt het eenvoudiger de juiste keuzes te maken binnen een project.