Zoeken

Vialis zorgt voor doorstroming op Roggebotsluiscomplex

Jaarlijks passeren 40.000 (beroeps- en pleziervaart) schepen de Roggebotsluis op de rand van het Drontermeer en het Vossemeer. De sluis vormt een belangrijk onderdeel van de scheepvaartverbinding tussen het IJsselmeer en de Randmeren, terwijl de (ophaal)brug over het sluizencomplex een onderdeel is van de wegverbinding tussen Dronten en Kampen. Het Roggebotsluiscomplex bestaat uit de Roggebotsluis, de brug en een spuisluis. Alles is er aan gelegen om het sluizencomplex in goede staat te houden en een vlotte, veilige doorstroming van scheepvaart en wegverkeer te waarborgen. Vialis en VolkerWessels-zus VolkerRail ontvingen eerder van Rijkswaterstaat de opdracht voor het onderhoud van een deel van de bruggen en sluizen van dit IJsselmeergebied. Naast het uitvoeren van dit onderhoud gaat Vialis nu ook PLC's op het Roggebotsluis-complex vervangen. Verder zal Vialis de benodigde software vervangen en een veiligheidscircuit aanbrengen.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

Tijdens de ombouw van de PLC's en de besturing mag het scheepvaartverkeer zo weinig mogelijk gehinderd worden. Veel werkzaamheden vinden dan ook buiten de bedieningstijden plaats. Ook stremmingen van het wegverkeer moeten tot een minimum beperkt worden. 1 december 2012 zal Vialis het project opleveren.