Zoeken

VVN en Vialis samen ‘on tour’

De wereld verandert, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden steeds belangrijker. Mobiliteitsprovider Vialis ondersteunt Veilig Verkeer Nederland al jarenlang. In de afgelopen maanden is een programma voorbereid waarmee Vialis ‘on tour' een lesmodule aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Nederland aanbiedt.

vvn1.JPG
vvn1.JPG

Onder andere als mogelijke aanvulling op het schoolpleinpakket van VVN, maar vooral om deze groep weggebruikers nadrukkelijk kennis te laten maken met veiligheid in het verkeer en de ingewikkelde aspecten daaromheen (dus ook de techniek, de communicatie, het logisch denken, de verschillende invalshoeken, e.d.). Niet alleen veiligheid, maar ook taalvaardigheid (debatteren), rekenvaardigheid (logica, tijd, ‘plattegrond lezen') en excellentie (techniek, simulatiemodel) komen in het programma naar voren.

Een interactief programma met een uitleg, een buiten (of gymzaal)spel, het werken in verschillende groepjes (die eigen aandachtspunten hebben), een debat en tenslotte een plenair debat waarbij de naar voren gebrachte oplossingen uiteindelijk moeten leiden tot de beste overall-oplossing, die dan met een computersimulatie wordt getest.

 

Kent u een school in uw omgeving die belangstelling voor deze twee uur durende sessie heeft, ga dan naar www.vialis.nl/vvn voor meer informatie en voor uw eventuele aanmelding. Let op: vol is vol!