Zoeken

Wegwijs via workshops

In een vroeg stadium een passend antwoord op diverse verkeersuitdagingen. Daarvoor kunnen wegbeheerders gebruikmaken van een speciale workshop die Vialis verzorgt. ‘Wij willen de mobiliteit in provincies en gemeenten garanderen.'

DVMUtrecht1Matrix22.jpg
DVMUtrecht1Matrix22.jpg

De komende periode wordt er veel gebouwd in onze gemeente. Wat betekenen deze werkzaamheden voor ons wegennet en de bestaande verkeersinformatiesystemen? Dit is een voorbeeld van een vraag die naar voren kwam tijdens één van de workshops die Vialis onlangs organiseerde. ‘We hebben in dit specifieke geval de gevolgen voor deze gemeente in kaart gebracht', aldus Joep Hintzen, Strategisch Manager DVM bij Vialis. ‘De gemeente is nu aan het onderzoeken hoe men met deze gevolgen omgaat in de toekomst en hoe ze de negatieve effecten van de bouw kan minimaliseren.'

Vroeg stadium

Het voordeel van deze aanpak van Vialis is dat gemeenten en provincies al in een vroeg stadium mobiliteitsuitdagingen kunnen oplossen, aldus Hintzen. Dat is belangrijk, want wegbeheerders staan voor grote uitdagingen om steden en regio's bereikbaar en leefbaar te houden. Hintzen: ‘Vialis zoekt continu naar manieren om gemeenten en provincies op dit gebied te ontzorgen. ‘We hebben alle kennis en kunde in huis voor innovatieve mobiliteitsoplossingen en ervaring met de werking van mobiliteitsoplossingen. Daardoor kunnen we wegbeheerders helpen met sturingsoplossingen voor een maximale benutting. Vialis wil op die manier de mobiliteit in provincies en gemeenten garanderen.'

Vernieuwende oplossingen

Door de workshops raakt Vialis op een functionele manier in gesprek met (potentiële) opdrachtgevers, aldus Hintzen. ‘Gemeenten en provincies benaderen ons om een oplossing aan te dragen voor een verkeersuitdaging. Het antwoord kan uiteindelijk de plaatsing van een verkeersregelinstallatie zijn, de inzet van een DVM-systeem, maar ook het aanpassen van de bewegwijzering of het aanpassen van een kruispunt. Daarbij kunnen we zo nodig ook andere netwerkpartners betrekken. Deze manier van werken past geheel in de visie van Vialis om wegbeheerders wegwijs te maken met vernieuwende oplossingen voor het slim en duurzaam gebruiken van de infrastructuur.'

 

Gemeentes en provincies die geïnteresseerd zijn in een soortgelijke workshop, kunnen daarvoor contact opnemen met Joep Hintzen: joep.hintzen@vialis.nl