Zoeken

Werk A2 Rondweg Den Bosch nu helemaal klaar

Sinds 30 juni 2010 zijn alle werkzaamheden aan de A2 Rondweg Den Bosch gereed en is het project volledig afgerond. De rondweg is al sinds december 2009 in gebruik. Er is bewust prioriteit gegeven aan de openstelling van de vernieuwde rondweg, nog voordat alle werkzaamheden waren afgerond. Door deze werkwijze kon het verkeer op de rondweg al sinds de jaarwisseling de volledige capaciteit benutten. Het aanbrengen van ZOAB was in de afgelopen maanden de laatste grote klus.

Resultaat

De rondweg is over 12 kilometer uitgebreid naar 4x twee rijstroken met daarbij een scheiding van het regionale en doorgaande verkeer. Op de hoofdrijbaan kan het verkeer met maximaal 120 km/uur doorrijden. Op de parallelrijbanen bevinden zich de op- en afritten en rijdt het verkeer met maximaal 100 km/uur. De knooppunten Hintham en Empel hebben een metamorfose ondergaan waarbij de krappe bochten definitief tot het verleden behoren. Ook zijn er twee viaducten onder het spoor geplaatst om de extra rijstroken op de A2 mogelijk te maken.

Doorstroming

Om het verkeer tijdens de bouw goed te laten doorstromen zijn in nauw overleg met de gemeente 's-Hertogenbosch en de Provincie Noord-Brabant veel maatregelen genomen om de hinder te beperken. Ook maakten tijdelijke hulpbruggen in de A2 en een fietsbrug over de A2 de doorstroming tijdens de bouw mogelijk. Voor de totale ombouw zijn slechts twee weekendafsluitingen nodig geweest. Ook de acht asfalteringswerkzaamheden in 2010 leverden voor de weggebruikers minimale verkeershinder op.

Bouwcombinatie InfrA2

Bouwcombinatie InfrA2 ontwierp en bouwde in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Brabant de A2 Rondweg Den Bosch. De bouwcombinatie InfrA2 bestaat uit vier bedrijven, te weten: Koninklijke Wegenbouw Stevin bv, Van Hattum en Blankevoort bv , Mourik Groot-Ammers bv en Vialis bv.

Activiteiten Vialis

Vialis was binnen de combinatie InfrA2 verantwoordelijk voor de DVM (Dynamisch Verkeers Management)-systemen, waaronder verkeerssignalering, monitoring, TDI (Toerit Doseer Installaties) , VRI (Verkeers Regel Installaties), Gladheidmeldsysteem, verkeersinformatie, (dynamische) openbare verlichting en pompinstallaties.