Zoeken

Wethouder Sittard-Geleen zet Parkeer Route Informatie Systeem aan

Veel Nederlandse steden maken gebruik van een Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) om bezoekers aan hun stad te verwijzen naar parkeergelegenheden en informeert over het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Op 1 december jl. stelde wethouder Peter Geenen van de gemeente Sittard-Geleen het nieuwe, door Vialis geleverde, PRIS van de gemeente in werking.

Wethouder Peter Geenen (mobiliteit): "Het doet me veel plezier het PRIS nu in werking te stellen. De gemeente zet hiermee opnieuw een stap vooruit om de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze binnensteden verder te verbeteren."

De gemeente Sittard-Geleen gaf Vialis de opdracht voor de realisatie van een Parkeer Route Informatie Systeem in zowel Sittard als Geleen. Beide plaatsen beschikten al over een dynamisch parkeerverwijssysteem; echter deze systemen waren gedateerd, niet meer te onderhouden en verwezen niet naar alle beschikbare parkeerlocaties; reden waarom de gemeente via een Europese aanbesteding tot aankoop van een nieuw systeem is overgegaan.

Het te geleverde systeem bestaat, naast de centrale functionaliteit, uit inwinning van parkeergegevens op 19 parkeerlocaties en de aansturing van 45 dynamische informatiepanelen. Met de inwinning van de parkeergegevens en het doorzetten van deze informatie naar de verschillende informatiepanelen worden zoekende automobilisten in Sittard-Geleen naar de dichtstbijzijnde parkeergelegenheid geleid, hiermee wordt zoekverkeer in de stad voorkomen. Vermindering van zoekverkeer resulteert in minder kilometers en minder uitstoot van schadelijke stoffen, waaronder CO2, hetgeen ook een bijdrage levert aan een beter milieu.

Daarnaast draagt een dynamisch Parkeer Route Informatie Systeem bij aan het efficiënt gebruik van de parkeervoorzieningen waardoor de bezettingsgraad van de parkeerlocaties verbeterd wordt. Automobilisten hebben een beter en actueler zicht op de beschikbare capaciteit waardoor men sneller bereid is de auto daar te plaatsen in plaats van al dan niet foutief op straat te parkeren. Ook verhoogt het dynamisch Parkeer Route Informatie Systeem de service aan de bezoekende automobilist wat verbetering van het imago van de gemeente tot gevolg kan hebben.