Zoeken

Zorgeloos wegbeheer door diensten van Vialis

Zonder regelmatig onderhoud, goede reparaties en een efficiënte pechdienst moet zelfs een Rolls Royce-bezitter uiteindelijk gaan lopen. Wat geldt voor auto's, geldt ook voor elektrotechnische installaties. Parkeerautomaten, verkeersregelinstallaties, spoorwegovergangsystemen en andere verkeersinstallaties lopen vast zonder goed onderhoud en beheer. Vialis biedt wegbeheerders daarom al tientallen jaren een snelle en adequate ondersteuning. Binnenkort sluit Vialis haar Vialis Internet Management Systeem aan op het ViValdi-platform, waardoor technisch en operationeel beheer vanuit dezelfde werkplek verricht kan worden.

068VIMS_4.jpg
068VIMS_4.jpg

Door deze koppeling weet de verkeersmanager welke apparatuur langs de weg mogelijk niet goed functioneert en kan hij daar bij zijn verkeersmaatregelen rekening mee houden. Ook het geautomatiseerde scenariomanagement van ViValdi zal zich aan deze situatie aanpassen.

Dankzij VIMS, het Vialis Internet Management Systeem kunnen wegbeheerders het beheer van alle typen verkeerssystemen, volledig of gedeeltelijk, indien gewenst, aan Vialis overdragen. Vialis observeert de aan de VIMS-centrale gekoppelde apparatuur dan continu en reageert direct op eventuele storingen. VIMS heeft naast een beheer- ook een monitoring-functie voor wegbeheerder: via een webinterface zijn informatie over installaties, storingsoverzichten en statistieken beschikbaar.

 

Een vlekkeloze overdracht van gegevens van en naar de installaties neemt een steeds belangrijkere plaats in. Storingsinformatie, telgegevens en camerabeelden vormen tegenwoordig de stuurelementen voor goed beleid, beheer en onderhoud.

 

Veel wegbeheerders kiezen er voor om de ouderwetse analoge telefoonlijn te vervangen voor een snelle ADSL-lijn. Vialis kan behulpzaam zijn in gehele traject van bestellen, ombouwen en bewaken van deze verbinding. Ook voor de gevallen waarbij er geen bestaande (telefoon)lijn aanwezig is heeft Vialis diverse draadloze oplossingen.

 

Verder is Vialis in staat centrales van wegbeheerders op eenvoudige en professionele wijze in haar eigen Vialis Traffic Factory te integreren. Door deze hosting van de verkeerscentrale wordt de klant verder ontzorgd.

 

Door het op niet al te lange termijn aansluiten van VIMS op het eerder genoemde ViValdi-platform worden de mogelijkheden en voordelen voor opdrachtgevers alleen maar groter.