icon-arrow-right

CO2-bewust

Vialis is eind 2009 een programma gestart om de CO2-footprint van het bedrijf in beeld te brengen. Dit maakt het voor ons mogelijk effectieve maatregelen te treffen om de CO2-uitstoot te verminderen en zo bij te dragen aan een meer duurzame samenleving. We rekenen bijvoorbeeld uit hoeveel CO2 de lucht in gaat door het autoverkeer van onze medewerkers en brengen het energieverbruik van het bedrijf in kaart. Op basis van dit inzicht (omvang en oorsprong) zijn reductiedoelstellingen geformuleerd en behaald. De reductiedoelstelling voor 2012 was 20% t.o.v. het referentiejaar 2009 (ca. 5.000 ton). De uitstoot is in 2015 teruggebracht tot 3.545 ton en 2015 is inmiddels gekozen als nieuw basisjaar. 

Inzicht

In 2015 was (herberekend op basis van Handboek -prestatieladder 3.0 van SKAO) de CO 2 -uitstoot van Vialis 3.545 ton. Ter...

Reductie

Vialis heeft de reductiedoelstellingen voor de periode 2021 - 2025 vastgelegd in het Energie Management Programma.

Communicatie

Goede communicatie, intern en extern, is van groot belang om tot evenwichtige doelstellingen te komen en...

Participatie

Energiebesparing, samen zorgen voor minder CO2 uitstoot.

Contact

Het motto van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) is "Samen zorgen voor minder CO2."

C02 Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Het is deze stichting,...

+