Zoeken

Participatie

Energiebesparing, samen zorgen voor minder CO2 uitstoot.

Talking Traffic_logo_RGB.jpg

Samen zorgen voor minder CO2

Dit is het motto van SKAO. Vialis heeft zich aangesloten bij dit motto en zal zich vanaf heden inzetten om energiebewuster te gaan werken. We willen dit thema graag met partners in onze sector oppakken en volgen daarom de ontwikkelingen in onze sector actief. Ook staan we open voor initiatieven met andere partijen.

Beter Benutten

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in het programma Beter Benutten samen innovative maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio's van Nederland te verbeteren door 10% reistijdverbetering te realiseren.

 

Partnership Talking Traffic

De samenwerking resulteert in een meerjarig innovatie partnership tussen het Ministerie van I&M en bedrijfsleven met als doel het realiseren van intelligente transportsystemen (ITS) ter voorbereiding op zelfrijdende voertuigen, verbtering van de doorstroming en verlaging van de CO2-uitstoot.

 

Zie voor meer informatie: www.beterbenutten.nl

Overige initiatieven

Voor overige initiatieven zie het Overzicht initiatieven.