Zoeken

Communicatie

Goede communicatie, intern en extern, is van groot belang om tot evenwichtige doelstellingen te komen en transparant te zijn. Transparant in de wijze waarop wij onze doelstellingen willen realiseren en wat de uiteindelijke resultaten zijn.    

Communicatie2.jpg

Stakeholders

Als belangrijke stakeholders zien wij: onze opdrachtgevers, collega-bedrijven, onderaannemers, leveranciers, omwonenden, overheden en NGO's (waaronder brancheverenigingen en milieuorganisaties). Uiteraard speelt VolkerWessels als moederorganisatie ook een belangrijke rol. Deze website is een hulpmiddel in de communicatie met onze stakeholders. De communicatiemomenten zijn benoemd in een communicatieplan.

 

 

CO2-communicatie (ex- en intern)

Voor de CO2-communicatie van Vialis wordt in verschillende frequenties gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen.

 

 

Externe communicatie

Website van Vialis: minimaal 2 keer per jaar.

Interne communicatie

  • Intranet BUZZ: minimaal 2 keer per jaar
  • Nieuwsbrieven: minimaal 2 keer per jaar
  • VialisBreed (personeelsblad): minimaal 1 keer per jaar
  • Personeelsbijeenkomst: 1 keer per jaar

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over CO2-reductie

Hieronder staan een aantal links met meer informatie over CO2-reductie.