Zoeken

Duurzame oplossingen

Duurzame innovatie van producten en diensten is belangrijk voor het behoud en de uitbreiding van de markt. Denk aan producten en diensten die veilig en minder belastend zijn voor het milieu. Zo kent Vialis een aantal innovaties die bijdragen aan vermindering van milieubelasting.

Duurzame oplossing.jpg

Seinen voor het spoor

Vialis reviseert al jaren producten voor het spoor. Oude producten worden zodanig opgeknapt dat ze dezelfde kwaliteit hebben als nieuwe producten. Deze aanpak leidt tot minder materiaalverbruik en bewerkingen, en daardoor een verlaging van de CO2-uitstoot. Zo is berekend dat de CO2-uitstoot bij de productie van een gereviseerd sein twee derde lager is dan die van een nieuw sein.

Verkeersregeling TopTrac

Vialis ontwikkelde de netwerkregeling Toptrac. Toptrac biedt de mogelijkheid om verkeersregelinstallaties dynamisch te coördineren. Toptrac komt het best tot zijn recht in netwerken met doorgaande wegen en/of drukke ontsluitingswegen. Daar optimaliseert het de doorstroming, met een reductie van de CO2-uitstoot tot gevolg. Aangetoond is dat een Toptrac-regeling een gemiddelde besparing van 8,8 % CO2-emissie mogelijk maakt ten opzichte van een standaard verkeersafhankelijke regeling.

LED-seinen en verkeerslantaarns

Vialis levert al jaren LED-seinen en -lantaarns. Deze gebruiken veel minder energie dan lampen. Doordat deze producten gedurende lange periodes in bedrijf zijn, heeft dit veel effect op het energieverbruik.

Verkeersregelinstallatie

Bij de ontwikkeling van verkeersregelinstallaties is ook aandacht voor milieueisen. Zo voldoet de ViTrac aan de criteria, zoals opgesteld in het document ‘Criteria voor duurzaam inkopen van Verkeersregelinstallaties, versie 1.5', opgesteld door Agentschap NL, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

eCoMove

Energiebesparing is één van de thema's in het zevende EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Vialis neemt deel in het subproject ‘eCoTraffic Management Control'. Hierin leiden we het cluster ‘eCoMotorway Traffic Management'. Doelstelling van eCoMove is 20 % reductie van brandstofgebruik en daarmee vermindering van CO2-uitstoot. Vialis levert een financiële bijdrage en de inzet van Vialis-medewerkers als deskundigen.

VolkerWessels - PlanetFit

Om aandacht voor duurzaamheid te stimuleren, kent moederbedrijf VolkerWessels het PlanetFit-label toe aan duurzame innovaties bij de werkmaatschappijen. Vialis ontving het PlanetFit-label voor:

  • EnViVer; een milieumodule die het mogelijk maakt om samen met een verkeerssimulatieprogramma vooraf exact te berekenen welke effecten verkeersmaatregelen hebben op de uitstoot van schadelijke stoffen.
  • ViAqoustique; een bel voor spoorwegovergangen die geluidsoverlast beperkt terwijl de waarschuwende functie behouden blijft.
  • Ramspolbrug; de motor die het beweegbare brugdeel bedient, wint energie als de klep van de brug sluit. Dankzij 320 zonnepanelen produceert de brug bovendien net zoveel stroom als hij nodig heeft. Dit project ontving ook de Energie-Nulprijs van het HIER Klimaatbureau en de branchevereniging NLingenieurs.
  • Slim Parkeren; een systeem voor het verminderen van verkeer dat op zoek is naar een parkeerplek en dat individuele parkeerverwijzing mogelijk maakt.