Zoeken

Medewerkers

Bij Vialis staat gezond en veilig werken voorop. Directie, management en medewerkers hechten grote waarde aan het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Vialis hanteert een veiligheidsmanagementsysteem, dat integraal onderdeel uitmaakt van Vialis Management Systeem (VMS). Daarnaast werken we voortdurend aan de verbetering van veiligheids- en gezondheidsprestaties. Als werkmaatschappij van VolkerWessels sluit Vialis zich volledig aan bij de veiligheidsvisie en het veiligheidsbeleid van het moederbedrijf. 

Realisatie.jpg

Veiligheidscertificering

Vialis is gecertificeerd tegen de Veiligheid gezondheid en milieu Checklist voor Aannemers VCA** 2008/05.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Directie en medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De directie stuurt hier actief op. Wanneer risico's voor de veiligheid en gezondheid worden geconstateerd, worden beheersmaatregelen bepaald om de risico's tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Vialis voert zijn werkzaamheden veilig uit en stimuleert ook haar partners en onderaannemers tot veilig werken. Het continue verbeteren van de veiligheids- en gezondheidsprestaties is integraal onderdeel van het beleid. Veiligheid is een aandachtspunt dat in de overleggen als vast agendapunt is opgenomen. Vast onderdeel van ons werk zijn ook het opstellen van V&G-plannen voor projecten, Taak Risico Analyses voor specifieke werkzaamheden en het uitvoeren van de LMRA (laatste minuut risicoanalyse) voor het werk start.

 


Het arbeidsomstandighedenbeleid van Vialis is er op gericht om persoonlijk letsel en of het schaden van de gezondheid te voorkomen en ons op dit gebied continu te verbeteren. De doelstellingen en het beleid met betrekking tot de arbeidsomstandigheden zijn geborgd in het Vialis Management Systeem (VMS). Op basis van de RI&E, de jaarlijkse V&G- analyse en het daaruit volgende ARBO-jaarplan, wordt het arbeidsomstandighedenbeleid zo nodig bijgesteld.

Integriteit

Vialis vindt het belangrijk dat opdrachtgevers, aandeelhouders, partners en anderen vertrouwen kunnen stellen in onze onderneming. Daarom conformeren wij ons aan algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden en aan wet- en regelgeving. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij zich integer opstellen, afspraken nakomen en zorgvuldig handelen. Daaraan besteden wij intern volop aandacht. Zo volgen onze medewerkers workshops op het gebied van integriteit.