Zoeken

Milieu

Vialis vindt het belangrijk de belasting van het milieu tot een minimum te beperken. Daarbij gaat het om zowel onze eigen bedrijfsvoering als de projecten die we uitvoeren en de producten die we leveren. Beperking van CO2-uitstoot, energieverbruik, materiaalverbruik en afval zijn de belangrijkste onderwerpen.

Milieu.jpg

CO2-bewust

Vialis wil de uitstoot van broeikasgassen beperken doorCO2-bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Zo bepaalt Vialis jaarlijks reductiedoelstellingen voor haar CO2-uitstoot. Ook controleren we het behalen van de voorgenomen reductie. Daarbij gaat het om de uitstoot van lease- en bedrijfsauto's, elektriciteits- en gasverbruik in de vestigingen en vliegreizen. De elektriciteitsvoorziening van de panden gebeurt grotendeels met Nederlandse windenergie. Voor vervoer wordt gebruik gemaakt van 12 volledig/plug-in elektrische auto's, waaronder een serviceauto (Mercedes e-Vito). Op alle vestigingen zijn voorzieningen aangebracht voor het laden van deze auto's.

 

De CO2-uitstoot is op deze manier teruggebracht van 5.000 (2009) tot 3.500 (2012) ton CO2 per jaar. De CO2-uitstoot laat Vialis jaarlijks door een onafhankelijke instantie verifiëren. De invloed/ambitie van Vialis op CO2-uitstoot gaat nog verder. Een vijfde deel van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door verkeer. Vialis levert door haar unieke positie in de markt en kennis op het gebied van Dynamisch Verkeers Management (DVM) een belangrijke bijdrage in de reductie van deze CO2-uitstoot.

CO2-bewust certificaat

n 2012 ontving Vialis het CO2-bewust certificaat op niveau 5 (hoogste niveau). Zie CO2-bewust voor verdere informatie over onze aanpak voor het verkleinen van de CO2-footprint.

Energieverbruik

Vialis wil haar energieverbruik beperken en daarnaast zo veel mogelijk gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. Dat doen we door:

  • Vermindering van stroom- en gasverbruik in de gebouwen door goede afstelling van gebouwbeheerssystemen, aanbrengen van (dak)isolatie, isolerende beglazing en energiezuinige verlichting;
  • Vermindering van brandstofverbruik in auto's door toenemende inzet van zuinige auto's en stimuleren van zuinig rijgedrag;
  • Hergebruik van producten door revisie. 

Materiaalverbruik

Vialis streeft bij de ontwikkeling van producten naar minimalisering van het materiaal- en grondstofverbruik. Bovendien gebruiken we bij voorkeur grondstoffen met een zo laag mogelijke impact op het milieu.

Afval

Vialis kent vaste procedures voor het verzamelen, scheiden, opslaan en afvoeren van afval. Afval wordt alleen opgehaald en verwerkt door bedrijven met een inzamelvergunning en die voorkomen op de landelijke VIHB-lijst van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Het ontstaan van afval tracht Vialis tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld door zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken. Of door hergebruik van defecte modules die voortkomen uit onderhoud aan installaties. Deze defecte modules worden gerepareerd en weer als reparatieonderdeel ingezet.