Zoeken

Veilig werken aan elektrische installaties

Het werken aan elektrotechnische installaties brengt grote risico’s met zich mee. Elektrocutie, vlamboog-, ontploffings- en brandgevaar; onzichtbare en in potentie levensgevaarlijke risico’s. Met betrekking tot arbeidsveiligheid is in Nederland het veilig werken aan en met elektrotechnische installaties geregeld in artikelen 3.4 en 3.5 van Arbowet en Arbobesluit. NEN 3140 is de Nederlandse norm die invulling geeft aan de wettelijke plichten van werkgever en werknemer die uit deze Arbowetgeving voortvloeien.    

Elektrische Veiligheid2.jpg

Bedrijfsvoering Elektrische Installaties

Daar waar de normering NEN 3140 nog enige vrijheid laat in hoe bepaalde zaken moeten worden ingevuld geeft het document Vialis Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (hierna Vialis BEI genoemd) daar specifieke invulling aan. Voor zowel medewerkers van Vialis zelf als personeel dat door Vialis wordt ingeleend.

 

 

De Vialis BEI is opgesteld om de vertaalslag te maken van de algemeen geldende NEN 3140 naar de specifieke invulling die vanuit Vialis hieraan gegeven wordt.

Doel is het veilig werken aan en met elektrotechnische installaties, waaraan door Vialis werkzaamheden worden uitgevoerd, te borgen en ongevallen als gevolg van elektriciteit te voorkomen.

Met de Vialis BEI worden alle betrokkenen geïnformeerd over de werkwijze en de activiteiten die Vialis uitvoert om de veilige bedrijfsvoering van de elektrotechnische installaties in te vullen. Tevens is dit document sturend voor alle onderliggende werkplannen waarin de veiligheidsmaatregelen voor de betreffende werkzaamheden gespecificeerd zijn.